Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України є постійно діючим колегіальним дорадчим органом при керівникові ІТГІП НАН України. Створена наказом ІТГІП НАН України від 20.12.2013 р. № 26-с на підставі Постанови Президії Національної академії наук України від 23.06.99р. № 206 «Про перелік заходів щодо поповнення установ НАН України науковою молоддю та посилення роботи з молодими вченими і спеціалістами НАН України».

СКЛАД

Ради молодих вчених

Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного

простору НАН України

 

ПІБ

Посада,

наукова ступінь

1.

Голова Ради молодих вчених ІТГІП НАН України:

Клименко Вікторія Ігорівна

Учений секретар, к.т.н.

2.

Заступник голови Ради молодих вчених ІТГІП НАН України:

Анпілова Євгенія Сергіївна

Старший науковий співробітник, к.т.н.

3.

Секретар Ради молодих вчених ІТГІП НАН України:

Новохацька Наталя Анатоліївна

Науковий співробітник
         Члени Ради молодих вчених ІТГІП НАН України:

4.

Ляшук Костянтин Володимирович Аспірант

5.

Охарєв В’ячеслав Олександрович Науковий співробітник

6.

Пустовіт Олександр Сергійович Провідний інженер

7.

Радчук Ігор Валентинович Науковий співробітник