1-а Міжнародна наукова конференція молодих вчених і спеціалістів: «Роль мультидисциплінарного підходу у вирішенні актуальних проблем фундаментальних і прикладних наук» (технічні, хімічні та науки про Землю), м. Баку, Азербайджан

15-16 жовтня 2014 року Національною Академією Наук Азербайджану, Радою молодих вчених Національної Академії Наук Азербайджану при підтримці Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки до дня нафтовиків Республіки Азербайджан була організована 1-а Міжнародна наукова конференція молодих вчених і спеціалістів: «Роль мультидисциплінарного підходу у вирішенні актуальних проблем фундаментальних і прикладних наук» (технічні, хімічні та науки про Землю), яка проходила в м. Баку, Азербайджан. Метою конференції було обговорення наукових досягнень в галузі технічних, хімічних наук та науки про Землю, обмін досвідом молодих вчених і спеціалістів.

Разом з молодими вченими Азербайджану у Міжнародній науковій конференції приймали участь молоди науковці і спеціалісти з багатьох країн світу: Україна, Німеччина, Туреччина, Грузія, Нідерланди, Росія, США, Іран, Сербія, Узбекистан, Киргістан, Казахстан та ін.

Під час роботи конференції було розглянуто питання за наступними напрямками: геофізика, геодинаміка, геотектоніка, геомеханіка і грязьовий вулканізм, геологія, геохімія, гідрогеологія і розробка родовищ корисних копалин, екогеографія, пейзаж, кліматологія і геоморфологія, альтернативні джерела енергії, неорганічна хімія, наноматеріали, каталіз і фізична хімія, органічна хімія , нафтохімія, біохімія, агрохімія і хімія високомолекулярних сполук, мультидисциплінарні застосування інформаційних і комунікаційних технологій.

Представленні доповіді із зазначених питань розміщено у збірнику тез доповідей конференції.

Співробітники ІТГІП НАН України приймали активну участь у роботі секцій та представили наступні доповіді:

- «Технологія екологічної оцінки забруднення ґрунтів» Клименко В. І.;

- «Просторовий аналіз розповсюдження забруднення поверхневих вод методами ГІС та ДЗЗ» Анпілова Є. С.

- «Використання сучасних інформаційних технологій для задач управління сміттєзвалищами» Новохацька Н. А.

За підсумками проведення конференції молоді вчені ІТГІП НАН України, отримали сертифікати учасників.

Висловлюємо щиру подяку за організацію і проведення конференції на високому науковому рівні та теплий прийом учасників конференції організаційному комітету.

Особлива подяка Президенту Національної Академії Наук Азербайджану, доктору геолого-мінералогічних наук, професору А. А. Алізаде, Голові Організаційного Комітету, академіку-секретарю Відділення Наук про Землю Національної Академії Наук Азербайджану, доктору геолого-мінералогічних наук, професору Ф. А. Кадирову, Заступнику Голови Організаційного Комітету, Голові Ради молодих вчених і спеціалістів Національної Академії Наук Азербайджану, доктору філософії з фізики, доценту Ф. Т. Cалманову, а також науковому секретарю Організаційного Комітету, члену Ради молодих вчених і спеціалістів Інституту Геології та Геофізики Національної Академії Наук Азербайджану А. Е. Джабраіловій.

ДО ФОТОГАЛЕРЕЇ КОНФЕРЕНЦІЇ