Інститут Телекомунікацій і Глобального Інформаційного Простору
Національної академії наук України