3. Відділ прикладної інформатики

Людина повинна навчитися мати справу з реальністю.

Е. Фромм

Завідувач відділу – Полумієнко Сергій Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. Автор понад 120 робіт з моделювання та аналізу складних прикладних систем, зі створення інформаційно-аналітичних систем, з індикативного аналізу розвитку суспільства.

Тел.: (044) 244-76-80; електронна адреса: serge_pol@ukr.net

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Діяльність відділу спрямована на вирішення наступних науково-технічних та прикладних проблем:

  • аналіз дослідження соціальних, економічних, політичних проблем та процесів розвитку інформаційного суспільства;

  • розробка засобів моделювання та аналізу процесів збалансованого розвитку суспільства, інформаційного суспільства за системами індексів та індикаторів;

  • теоретико-ігрове та евристичне моделювання складних прикладних систем;

  • аналіз бізнес-процесів та бізнес-планування складних прикладних проектів.

ОСНОВНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

Постановою Кабінету Міністрів України № 1134 від 28.11.2012р. затверджено розроблену відділом Національну систему індикаторів розвитку інформаційного суспільства. На основі цієї системи та розробленої методики оцінки розраховуються інтегровані композитні індекси рівня розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Останнім часом активно розвивається ресурсний підхід до аналізу проблеми збалансованого розвитку суспільства та знаходження відповідних стратегій. Окремі питання цього підходу викладені, зокрема, в монографії (анотація та обкладинка далі) та статті.

Полумієнко С.К., Рибаков Л.О. Індикативний аналіз сталості технологічного розвитку/ За редакцією член-кореспондента НАН України Довгого С.О.. – К.: Азимут-Україна, 2015. – 191 с.

Розглядається проблема сталого розвитку на основі теоретико-ігрового підходу до моделювання вихідної соціо-еколого-економічної системи. Проведено аналіз ключових факторів реалізації процесів сталого розвитку. Запропоновані теоретико-ігрові моделі соціальної, екологічної та економічної підсистем вихідної системи та, як їх об’єднання, – побудована загальна модель процесів розвитку суспільства у вигляді багаторівневої коаліційної стратегічної гри. Розглядаються існуючі системи індикаторів сталого розвитку та вводиться власна система таких індикаторів, що базується на його інформаційно-технологічних факторах. Запропоновані композитні індекси рівня технологічного розвитку та техногенного пригнічення навколишнього середовища, з використанням яких проведено аналіз рівня сталості технологічного розвитку регіонів України . Запропонована теоретико-ігрова кооперативна ресурсна модель збалансованого технологічного розвитку, на основі якої визначено методи аналізу використання різнобічних ресурсів вихідної системи та знаходження балансу інтересів та стратегій учасників системи, що реалізується як вектор Шеплі побудованої моделі.

Книга розрахована на керівників органів влади, фахівців та дослідників різних галузей сучасного суспільного розвитку.