Східноєвропейська кваліфікаційна рамка за напрямами підготовки “Інформатика” та “Менеджмент”


НАЗВА ПРОЕКТУ: 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES

«Східноєвропейська кваліфікаційна рамка за напрямами підготовки “Інформатика” та “Менеджмент”»

HES-SM-INARM: EASTERN – EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK IN THE FIELD OF INFORMATICS AND MANAGEMENT

Тривалість проекту: 2 роки

Координатор: Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща)

http://www.umcs.lublin.pl

Офіційний сайт проекту: http://inarm.nmu.org.ua

Загальна мета проекту – сприяння розвитку української вищої освіти шляхом його наближення до реальних потреб економічного і соціального розвитку країни.

Спеціальні цілі:

 • організація спільної діяльності університетів і підприємств з визначення кваліфікаційних вимог до дипломованого бакалаврів і магістрів за напрямами підготовки “Інформатика” та “Менеджмент”;

 • поліпшення функціонування національних методичних комісій, відповідальних за національні стандарти з інформатики та менеджменту на базі досвіду ЄС і болонських принципів;

 • введення нових національних стандартів у країнах-учасницях за вказаними вище напрямками.

Предмет проекту – впровадження ідей кваліфікаційних рамок у галузі інформатики та менеджменту в східноєвропейських країнах з метою поліпшення освітніх стандартів на основі даних, наданих найбільш значущими потенційними роботодавцями; нових європейських підходів до кваліфікаційних рамок та програми TUNING.

У процесі реалізації проекту будуть зібрані і проаналізовані дані про реальні потреби економік трьох країн. Кваліфікаційні вимоги до випускників в галузі інформатики та менеджменту (на рівні бакалавра та магістра) будуть сформульовані в спеціальному документі: “Основні принципи (директиви) кваліфікаційних рамок у галузі інформатики та менеджменту”. Загальні рекомендації будуть адаптовані до національних умов, і національні кваліфікаційні вимоги будуть розглянуті і схвалені відповідними національними науково-методичними комісіями, відповідальними за підготовку національних стандартів. Нові стандарти будуть підготовлені на основі національних кваліфікаційних вимог.

Заплановано підвищення кваліфікації співробітників університетів і міністерств, задіяних у процесі визначення національних стандартів.

Викладачі, які пройшли підготовку в університетах ЄС, проведуть для своїх колег спеціальні курси, присвячені питанням кваліфікаційних рамок.

Передбачувані результати проекту:

 1. Поліпшення освітніх стандартів завдяки використанню даних, наданих роботодавцями.

 2. Нові європейські підходи до кваліфікаційних рамкам і програмою підвищення кваліфікації.

Учасники проекту:

 • Університет Кобленц-Ландау (Німеччина);

 • Університет Лінк Кампус (Італія);

 • Технічний університет м. Кошице (Словаччина);

 • World University Service (Австрія);

 • Московський державний університет (Росія);

 • Московський державний гуманітарний університет (Росія);

 • Кубанський державний університет (Росія);

 • Самарський державний технічний університет (Росія);

 • Державний університет менеджменту (Росія);

 • Технологічний університет м. Нижній Новгород (Росія);

 • Відділ працевлаштування Самарської області (Росія);

 • Асоціація випускників університетів Краснодарського регіону (Росія);

 • Міністерство освіти, Московський центр зайнятості (Російська федерація);

 • Сумський державний університет (Україна);

 • Національний гірничий університет (Україна);

 • Хмельницький національний університет (Україна);

 • Спілка підприємців Хмельницької області (Україна);

 • Львівський національний університет (Україна);

 • Лабораторія ідей ЛНУ (Україна);

 • Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка (Україна);

 • Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (Україна);

 • Державний інженерний університет Вірменії;

 • Філія державного політичного університету м. Ванадзор (Вірменія);

 • Вірменський слов’янський державний університет;

 • Республіканський союз роботодавців (Вірменія);

 • Національний центр забезпечення якості освіти (Вірменія);

 • Міністерство освіти і науки Вірменії (Вірменія).