Міжнародна діяльність

У 2012 році міжнародне наукове співробітництво інституту включало участь у діяльності Міжнародного консорціуму зі зсувів, що діє під егідою ЮНЕСКО. Інститут в особі заступника директора Трофимчука Олександра Миколайовича представляє Україну у зазначеному консорціумі і координує участь українських установ і організацій у діяльності цього міжнародного товариства.

 

Зведені статистичні дані про міжнародну діяльність інституту наведені за формою ІХ-1.

 

Протягом звітного періоду інститут отримав 2 гранти міжнародних та зарубіжних організацій (форма ІХ-2):

  • Отримано міжнародний грант за проектом TEMPUS INARM на 2012 -2014 рр. 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES: Інформатика та менеджмент: Кваліфікаційні рамки у згоді з болонським процесом. В даному проекті приймає участь 25 партнерів із 9 держав: Польща, Німеччина, Італія, Словакія, Нідерланди, Австрія, Росія, Арменія та Україна. Предметом проекту є впровадження ідеї кваліфікаційних рамок в галузі інформатики та управління в країнах ЄІСП. Планується покращити освітні стандарти на основі: даних, зібраних з важливих потенційних роботодавців; нові європейські підходи до кваліфікаційних рамок і настройка програми. Нові стандарти будуть підготовлені на базі Національних кваліфікаційних вимог, з врахуванням досвіду ЄС. Планується. обговорення досвіду перепідготовки співробітників університетів і міністерств, залучених до процесу розробки національних стандартів, в університетах ЄС.

  • Отримано міжнародний грант за проектом TEMPUS INURE на 2012 -2014 рр. 530181- TEMPUS-1-2012-1-DE- TEMPUS-SMGR: Комплексна система управління університетом: досвід ЄС на території країн СНД. В даному проекті приймає участь 19 партнерів із 8 держав: Німеччина, Польща, Франція, Нідерланди, Білорусь, Молдова, Грузія та Україна.  Загальна мета проекту полягає в розробці та реалізації комплексної інтегрованої інформаційної системи управління в університетах України, Білорусі, Молдови, заснованої на європейському досвіді і на здобутках університетів. Конкретні цілі спрямовані на адаптацію до умов і практики ЄС у розробці та використанні інтегрованої інформаційної системи управління, розробка керівництва згідно з принципам і практиками  будівництва та ефективного використання інтегрованої інформаційної системи управління . Крім того, проект спрямований на  розробку та інтеграцію нового програмного забезпечення для управління університетом на базі аналізу інформаційних потоків та існуючих систем управління університетом, що використовуються  в університетах-партнерах.

У 2012 р. співробітники інституту брали участь і виступали з доповідями на 74 міжнародних симпозіумах, конференціях і семінарах, в тому числі на 27 заходах, що проводились за кордонами України.

 

Співробітники інституту брали участь у роботі міжнародних організацій, комітетів, рад: чл.-кор. НАН України О.М. Трофимчук – член Міжнародного товариства з механіки ґрунтів і геотехніки; представник України у Міжнародному консорціумі зі зсувів (ICL).

  • У 2004 р. укладено договір про співробітництво з Інститутом обчислювальної математики РАН щодо спільної наукової діяльності в рамках «Програми науково-технічного співробітництва між українськими і російськими організаціями і підприємствами», договір з Актюбінським науково-дослідним геологорозвідувальним нафтовим інститутом (Казахстан).

  • Інститут є співзасновником інституту NATO Advanced Study Institute (Албанія). Діяльність цього закладу спрямована на розвиток теорії кодування і криптографії.

  • Інститут є співзасновником Міжнародної громадської організації „Товариство Україна-Чорногорія”, що створена з метою розвитку національно-культурного співробітництва, обміну досвідом в галузі освіти різних рівнів, співпраці між науковими та навчальними установами, культурними, мистецькими організаціями та поширення інформації про Україну в Чорногорії та про Чорногорію в Україні.

  • Заступник директора О.М.Трофимчук є членом Міжнародного товариства з механіки ґрунтів і геотехніки.

  • У 2012 році укладено договір про співробітництво з Інститутом Марії Кюрі Склодовської в Любліні (Польща) щодо спільної наукової, методичної, організованої та практичної роботи з впровадження засобів технологічної підтримки процесів контролю якості навчання в системі вищої школи та створення спільної віртуальної Міжнародної Лабораторії Інформаційних технологій в системі забезпечення якості в освіті.

  • У 2013 р. укладено договір про співробітництво з Інститутом океанології Болгарської АН в рамках спільного українсько – болгарського проекту науково-технічного співробітництва «Розроблення макету геоінформаційної системи космічного моніторингу екологічного стану морських вод у портах і на судноплавних шляхах українського сектору Чорного моря».