Інтегрована інформаційна система управління університетом: впровадження досвіду ЄС у країнах СНД

Назва проекту: 530181 – TEMPUS -1 – 2012- 1- DE- TEMPUS – SMGR “Інтегрована інформаційна система управління університетом: впровадження досвіду ЄС у країнах СНД”

INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM: EU EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES’ GROUND

Тривалість проекту: 2 роки

Координатор: Університет Кобленц-Ландау (Німеччина)

http://www.uni-koblenz-landau.de/

Офіційні сайти проекту: http://inure.nmu.org.ua, http://www.inure.uni-koblenz.de/

Спеціальні цілі проекту:

Подальший розвиток інтегрованих інформаційних систем управління університетами в східноєвропейських країнах передбачає :

 • вивчення та використання досвіду країн ЄС в методах розробки та ефективного використання інтегрованих інформаційних систем управління;

 • проектування та впровадження в університетах-партнерах нової моделі управління університетами на основі аналізу інформаційних потоків.

Завдання проекту – впровадження і розвиток інтегрованих інформаційних систем управління в університетах України, Білорусі, Молдови та Вірменії на основі європейського досвіду та досвіду інших університетів-партнерів. Системи повинні бути адаптовані до умов окремих країн-партнерів. Проект передбачає інтеграцію нового програмного забезпечення для університетського менеджменту в існуючі в університетах-партнерах системи управління на основі аналізу інформаційних потоків.

Цілі мають бути досягнуті шляхом розробки нового стилю в організації інформаційних потоків, підготовки необхідного програмного забезпечення, створення необхідної матеріальної інфраструктури.

Передбачувані результати:

 1. Концепція університетського інформаційного менеджменту.

 2. Тренінги в ЄС для молодих вчителів і розробників з країн-партнерів.

 3. Інноваційні та освітні центри в університетах-партнерах.

 4. Курси з сучасних методів університетського інформаційного менеджменту в університетах-партнерах.

Учасники проекту:

 • Університет Кобленц-Ландау (Німеччина);

 • Університет Ле-Ман (Франція);

 • Університет Стічінг (Нідерланди);

 • Сумський державний університет (Україна);

 • Національний гірничий університет (Україна);

 • Хмельницький національний університет (Україна);

 • Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (Україна);

 • Білоруський державний університет (Білорусь);

 • Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна, МОН Білорусі (Білорусь);

 • Батумський державний університет (Грузія);

 • Університет Кутаїсі, МОН Грузії (Грузія);

 • Комратський державний університет, Торговий союз; МОН Молдови (Молдова).