Monographs, manuals and tutorials

Методы суперпозиции, собственных функций и ортогональных многочленов в граничных задачах теории упругости и акустики

А.М. Гомилко, О.А. Савицкий, А.Н. Трофимчук

Детальнiше »

Асиміляційний потенціал геологічного середовища України та його оцінка

С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев, М.М. Курило, О.М. Трофимчук, С.М. Чумаченко, Є.О. Яковлєв, М.В. Беліцька

Детальнiше »

Мінерально-сировинний комплекс та сталий розвиток України

С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев, М.М. Курило, О.М. Трофимчук, Ю.Д. Чугунов, Є.О. Яковлєв, Л.М. Якушенко

Детальнiше »

Критерії екологічної і геолого-економічної оцінки та мінералогія відходів гірничо-металургійного комплексу Кривбасу

С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев, М.М. Курило, О.М. Трофимчук, Є.О. Яковлєв

Детальнiше »

Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення

С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев, О.М. Трофимчук, Є.О. Яковлєв, І.Д. Андрієвський, М.М. Курило О.Т. Кізілова, Н.Г. Люта, І..М. Малахов, В.О. Сляднєв, О.С. Аксьом, Н.В. Захарій, С.С. Корінь

Детальнiше »

Мінералогічні скарби України

Шнюков Є.Ф., Довгий С.О, Пащенко Є.Ю., Рибак О.М.Детальнiше »

Моніторинг навколишнього середовища з використанням космічних знімків супутника NOAA

Довгий C.О., Пащенко Р.Е., Радчук В.В., Красовський Г.Я., Трофимчук О.М, Іванов В.К., Андрєєв С.М., Попов А.В., Слободян В.О., Брашеван О.М., Вишняков В.Ю., Радчук І.В., Крета Д.Л., Нечаусов А.С., Тимохін В.М.Детальнiше »

Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод

Анпілова Є.С.Детальнiше »

Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання

Довгий С.О., Воробієнко П.П., Гуляєв К.Д. та інш.Детальнiше »

Numerical modeling of electrometry in wells

Myrontsov V.L.Detailed »

Сучасні інформаційні технології для екологічної безпеки ґрунтів

Клименко В.І.Детальнiше »

Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр в Україні

Автори: Довгий С.О., Коржнев М.М.,

Курило М.М., Ляшенко О.І., Малахов І.М.,

Трофимчук О.М., Чумаченко С.М., Яковлєв Є.О.,

Захарій Н.В., Сухіна О.М.Детальнiше »

Мінералогія в особах

Павлишин В.І., Довгий С.О.Детальнiше »

ІТ-проекція технологічного розвитку України

Автори: Полумієнко С.К., Рибакова Л.О., Грінченко Т.О.Детальнiше »

Дискурс політичної регіоналізації

Лісничий В.В.Детальнiше »

Механіка

Бар’яхтар В.Г., Бар’яхтар І.В., Гермаш Л.П., Довгий С.О.Детальнiше »

Спогади мінералога. Львівський період

Павлишин В.І.Детальнiше »

Сучасні інформаційні технології екологічного моніторингу Чорного моря

Довгий С.О., Красовський Г.Я., Радчук В.В.,

Трофимчук О.М., Андрєєв С.М., Березіна С.І.,

Бутенко О.С., Вишняков В.Ю., Крета Д.Л.,

Клочко Т.О., Лісовський Р.Й., Слободян В.О.Детальнiше »

Енергетично-ресурсна складова розвитку України

Довгий С.О.Детальнiше »

Самородна мідь України

Автори: Квасниця І.В., Павлишин В.І., Косовський Я.О.Детальнiше »

Розвиток України в умовах глобалізації та скорочення природно-ресурсного потенціалу

Автори: Коржнєв М.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Курило М.М., Трофимчук О.М., Яковлєв Є.О., Андрієвський І.Д., Люта Н.Г.Детальнiше »

Вибрані задачі оцінки ризику та прийняття рішень за умов стохастичної невизначеності

Автор: Стефанишин Д.В.Детальнiше »

Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геоінформаційних технологій

Автор: Красовський Г.Я.Детальнiше »

Мінералогія

Павлишин В.І., Довгий С.О.Детальнiше »

Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні

Автори: Баховець О.Б., Грінченко Т.О., Гуляєв К.Д., Полумієнко С.К., Рибаков Л.О., Тірін В.В.Детальнiше »

Генезис мінералів

Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О.

2-е видання.Детальнiше »

Методи розв’язку інтегральних рівнянь

Довгий С.О., Ліфанов І.К.Детальнiше »

Метод сингулярних інтегральних рівнянь

Довгий С.О., Ліфанов І.К.Детальнiше »

АРХІВ