За результатами польового обстеження резервних джерел питно-господарчого водопостачання на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей

За результатами польового обстеження резервних джерел питно-господарчого водопостачання на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей (2016 р.) та аналізу отриманих результатів (2017р.) фахівцями ІТГІП НАНУ та УкрНДІ цивільного захисту ДСНС України за підтримки міжнародних установ вперше для регіону Донбасу виконана оцінка екологічних ризиків існуючої системи водопостачання за умов комплексного впливу чинників військових дій та прискореного затоплення шахт.

Результати виконаного дослідження засвідчили необхідність прискореного переходу систем питно-господарського водопостачання на використання розвіданих запасів прісних підземних вод, які є захищеними від поверхневого забруднення та прямого впливу техногенних чинників.

Виконані фахівцями ІТГІП НАН України та КНУТШ дослідження техногенних змін геодинамічного режиму рудопородних комплексів Кривбасу (2017р.) дозволили встановити регіональне зниження інженерно-сейсмогеологічної безпеки житлових і промислових агломерацій внаслідок комплексного впливу довгострокового застосування буро-вибухових технологій. Щорічне використання до 90 тис.тон вибухових речовин, як свідчать виконані оцінки, обумовлює формування сейсмо-енергетичного навантаження на техногенно-геологічну систему (ТГС) “гірничодобувний комплекс-геологічне середовище” на рівні енергетичного потенціалу землетрусу до 3- 4-ох балів.

За умов практично суцільного підтоплення, наявності ділянок природного та техногенного зсувоутворення і карстових провалів, які негативно впливають на сейсмостійкість потенційно небезпечних об’єктів та безпеку життєдіяльності у регіоні, отримані дані вимагають удосконалення системи екологічного моніторингу природно-техногенної геосистеми Кривбасу на основі дистанційних та наземних методів , а також створення математичної геодинамічної моделі регіону.

Підготував: Є.О.Яковлєв

20.11.2017