Оголошення про захист

25 січня 2018 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Приходнюка Віталія Валерійовича зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.

Тема дисертації: «Технологічні засоби транс дисциплінарного представлення геопросторової інформації».

Науковий керівник – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Стрижак Олександр Євгенійович, Національний центр «Мала академія наук України», м.Київ, заступник директора з наукової роботи.

Офіційний опонент –  Соловйова Катерина Олександрівна, доктор технічних наук, професор,  завідувач кафедри соціальної інформатики (Харківський національний університет радіоелектроніки)

Офіційний опонент – Крижановський Євгеній Миколайович, кандидат технічних наук,  доцент кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки (Вінницький національний технічний університет).