30 червня 2017 року — захисти дисертації Васяніна В.О.

30 червня 2017 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Васяніна Володимира Олександровича зі спеціальності 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.

Тема дисертації: «Методологія проектування багатопродуктових комунікаційних мереж з дискретними потоками».

Науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Трофимчук Олександр Миколайович, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м.Київ, директор.

Офіційні опоненти:

Гуляницький Леонід Федорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологій (Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, м.Київ).

Данилов Валерій Якович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «КПІ» ім. І. Сікорського, м.Київ).

Мокін Віталій Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки (Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця).

.