30 березня 2017 року – захисти дисертацій Романчук К.Г. та Дзюняка Д.Ю.

30 березня 2017 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Романчук Катерини Геннадіївни зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.

Тема дисертації: «Метод Байєса при оцінці ризиків аварій та управління безпекою на гідровузлах».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Мокін Віталій Борисович, Вінницький національний технічний університет, м.Вінниця, завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки.

30 березня 2017 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дзюняка Дмитра Юрійовича зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.

Тема дисертації: «Інформаційна технологія оцінювання параметрів викидів речовин за даними оперативного моніторингу забруднення атмосферного повітря».

Науковий керівник – доктор технічних наук, доцент Стефанишин Дмитро Володимирович, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, провідний науковий співробітник.