Абітурієнтам

Правила прийому до аспірантури

Провадження освітньої діяльності в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України здійснюється відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 996 від 11.08.2016 та ліцензії на провадження освітньої діяльності.

Правила прийому в аспірантуру ІТГІП НАНУ на 2021 рік розроблені Науково-методичною радою ІТГІП НАНУ відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року №1274 про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році.

ІТГІП НАНУ оголошує прийом до аспірантури на денне та заочне навчання за спеціальностями 113 Прикладна математика та 122 Комп’ютерні науки відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу

Детально з правилами прийому до аспірантури можна ознайомитися за посиланням.

Вступні іспити з іноземних мов дивитись за посиланням http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html.

Програми вступних іспитів  

Програма вступних іспитів спеціальність 113

Програма вступних іспитів спеціальність 122

Результати вступу 2020 року