Абітурієнтам

Правила прийому до аспірантури

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 996 від 11.08.2016 та ліцензії на провадження освітньої діяльності, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України оголошує конкурсний прийом до аспірантури за такими спеціальностями:

113 «Прикладна математика», ліцензійний обсяг – 1 особа, місце за державним замовленням – 1 особа,

гарант освітньо-наукової програмид.ф.-м.н., с.н.с. Миронцов М.Л.

122 «Комп’ютерні науки», ліцензійний обсяг – 3 особи, місця за державним замовленням – 3 особи,

гарант освітньо-наукової програмис.н.с., д.т.н. Триснюк В.М.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи.

Детально з правилами прийому до аспірантури можна ознайомитися за посиланням.

Програми вступних іспитів  

Програма вступних іспитів спеціальність 113

Програма вступних іспитів спеціальність 122

Результати вступу 2020 року