Аспірантура

Список аспірантів на 1 січня 2021 року

Прізвище, ім’я, по батьковіТеми дисертаційних робітРік вступуРік закінч.Код спец.Спеціаль-ністьНауковий керівник
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Гайко-1-716x1024.jpg
Гайко Світлана Іванівна
Засоби трансдисциплінарного представлення електронних образів книг01.11.1701.11.21122Комп’ютерні наукиСтрижак О.Є., д.т.н., с.н.с.
  Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 20210427_193312-756x1024.jpgВабіщевич Роман Олександрович  Інформаційна технологія автоматизації створення HTML-розмітки інтерфейсів веб-сторінок з допомогою нейронних мереж01.11.1701.11.21122Комп’ютерні наукиСемко В.В., д.т.н., доцент

Іцкович Вікторія Євгенівна
Інформаційна технологія моделювання сервіс-орієнтованої мережі на базі енергоефективних протоколів далекого радіусу дії01.11.1701.11.21122Комп’ютерні наукиТрофимчук О.М., член-кор.НАНУ
Голубєв Сергій ОлександровичРозробка обчислювальних технологій та методів комп’ютерного моделювання для дослідження нестаціонарних процесів01.11.1701.11.21113Прикладна математикаЧерній Д.І., к.ф.-м.н., доцент

3 рік навчання з відривом від виробництва

Прізвище, ім’я, по батьковіТеми дисертаційних робітРік вступуРік закінч.Код спец.Спеціаль-ністьНауковий керівник
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Гордієнко-576x1024.jpgГордієнко Олександр ВікторовичІнформаційні технології для обробки матеріалів дистанційного зондування землі для удосконалення єдиної кадастрової системи01.11.1801.11.22122Комп’ютерні наукиАнпілова Є.С., к.т.н., с.н.с.

Тарасенко Роман Анатолійович
Онтолого-інформаційний супровід науково-дослідницької діяльності учнів.01.11.1801.11.22122Комп’ютерні наукиСтрижак О.Є., д.т.н., с.н.с.
Тадждіні Махіяр МаджидМетодика забезпечення гарантоздатності систем критичного застосування на  основі досліджень нейронних сигналів в умовах невизначеності01.11.1801.11.22122Комп’ютерні наукиБурячок В.Л., д.т.н., професор
Солдатенко Володимир ОлександровичТехнологічні засоби онтологічного представлення навчальних ресурсів01.11.1801.11.22122Комп’ютерні наукиСтрижак О.Є., д.т.н., с.н.с.

3 рік навчання без відриву від виробництва

Прізвище, ім’я, по батьковіТеми дисертаційних робітРік вступуРік закінч.Код спец.СпеціальністьНауковий керівник

Курило Анатолій Васильович
 01.11.1801.11.22122Комп’ютерні наукиТриснюк В.М., д.т.н., с.н.с.

Голован Юрій Миронович
 01.11.1801.11.22122Комп’ютерні наукиТриснюк В.М., д.т.н., с.н.с.

2 рік навчання з відривом від виробництва

Прізвище, ім’я, по батьковіТеми дисертаційних робітРік вступуРік закінч.Код спец.Спеціаль-ністьНауковий керівник
Купрін Олексій МиколайовичВдосконалення систем прийняття рішень та надання рекомендацій на підставі обробки даних з підключених до інтелектуального комплексу джерел інформації01.11.1901.11.23122Комп’ютерні наукиГуляєв К.Д., к.т.н., с.н.с.
Ющенко Катерина СергіївнаВикористання засобів штучного інтелекту в сучасних системах підбору, сегментації та навчанні кадрів01.11.1901.11.23122Комп’ютерні наукиГуляєв К.Д., к.т.н., с.н.с.

2 рік навчання без відриву від виробництва

Прізвище, ім’я, по батьковіТеми дисертаційних робітРік вступуРік закінч.Код спец.СпеціальністьНауковий керівник

Шевчук Олександр Вікторович
 01.11.1901.11.23122Комп’ютерні наукиАзімов О.Т., д.геол.н., с.н.с.

1 рік навчання з відривом від виробництва

Прізвище, ім’я, по батьковіТеми дисертаційних робітРік вступуРік закінч.Код спец.Спеціаль-ністьНауковий керівник

Давіденко Микита Олександрович
Інформаційна технологія гібридного розпізнавання образів для оцінки залученості працівників організацій01.11.2001.11.24122Комп’ютерні наукиЗахожай О.І., д.т.н., доцент
Курбет Павло МиколайовичМетоди параметричної адаптації турбо кодів в безпроводових засобах передачі даних01.11.2001.11.24122Комп’ютерні наукиЗайцев С.В., д.т.н., доцент
Буцій Роман АндрійовичМоделювання та методи ефективного опрацювання сигналів в інформаційних нейроінтерфейсних системах01.11.2001.11.24113Прикладна математикаЛупенко С.А., д.т.н., професор

1 рік навчання без відриву від виробництва

Прізвище, ім’я, по батьковіТеми дисертаційних робітРік вступуРік закінч.Код спец.Спеціаль-ністьНауковий керівник
Нагорний Євгеній Ігорович«Технології забезпечення інформаційної  та функціональної  безпеки  радіаційно–хімічного забруднення місцевості»01.11.2001.11.24122Комп’ютерні наукиТриснюк В.М., д.т.н., с.н.с.

Навчальні плани

Навчальний план 113 прикладна математика

Навчальний план 122 комп’ютерні науки

Розклад занять 2022-2023

Розклад занять 2-й рік навчання спеціальність 113

Розклад занять 1-й рік навчання спеціальність 122

Розклад занять 2-й рік навчання спеціальність 122

Розклад іспитів 2023

Силабуси

Силабуси 113 прикладна математика

Іноземна мова для наукового спілкування
Філософія науки та культури
Методологія, організація та технологія наукових досліджень
Числові методи розв’язання задач математичної фізики
Обчислювальні технології
Проблеми та методи математичної фізики
Математичні моделі дискретної математики та їх застосування
Педагогічна практика
Основи математичного моделювання за емпіричними даними
Інтерпретація експерименту. Розв’язання обернених задач
Сучасні чисельні методи розв’язку граничних задач математичної фізики
Детермінований хаос в нелінійних динамічних системах
Чисельні методи та прикладні алгоритми розрахунку зсувів
Математичне моделювання і задачі статистичного оцінювання

Силабуси 122 комп’ютерні науки

Іноземна мова для наукового спілкування
Філософія науки та культури
Методологія, організація та технологія наукових досліджень
Основи моніторингу
Розвиток інформаційного суспільства в Україні
Основи геоінформаційних систем
Індикативне оцінювання рівня розвитку інформаційного суспільства
Педагогічна практика
Інформаційні технології моделювання і прогнозування нестаціонарних процесів
Основи сучасних методів дистанційного зондування Землі
Екологічна інтерпретація даних ДЗЗ з використанням ГІС-технологій
Геоінформаційне забезпечення еколого-геологічних досліджень
Інформаційні технології для досліджень навколишнього середовища
Збалансоване природокористування та сталий розвиток екосистем
Постановка задач на розробку інформаційних систем у соціально-економічній сфері