Відділ комплексних досліджень

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Копия-изображение_viber_2019-09-24_12-47-48.jpg

Завідувач відділом

Копійка Олег Валентинович

Доктор технічних наук.

Лауреат державної премії України в галузі освіти за 2017 рік, в 2008 році був визнаний кращим IT-директором України, в 2003 році відмічений «Подякою Президента України», експерт робочої групи НАТО з питань систем управління, зв’язку, комп’ютеризації та розвідки C4I.

Автор більше 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 10 монографій та 8 підручників.

Основні напрями наукових досліджень: інформатика, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизовані системи управління загальнодержавного рівня, геопросторові та метеорологічні данні для систем прийняття рішень, геоінформаційні системи, інформаційно-аналітичні системи, дистанційне зондування Землі.

Електронна пошта: okopiyka@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0189-3915

Старший науковий співробітник

Кравченко Олександр Олексійович

Кандидат технічних наук.

Автор 15 публікацій (закрита тема інв № 1500 від 01.11.2016 ЦНДІ ОВТ Збройних Сил України), двох деклараційних патентів №2224 та 2221 від 11.07.2014 та 21.07.2015.

Основні напрямки досліджень бездротові та телекомунікаційні системи, автоматизовані системи військового управління.

Електронна пошта: sashakravchenko@ukr.net

.

В.О. провідного наукового співробітника

Каптур Вадим Анатолійович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

.

Науковий співробітник

Василенко Владислав Михайлович

Кандидат технічних наук.

Автор більше 20 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: безпроводові та телекомунікаційні системи, мобільні технології, комп’ютерна графіка, геометричне модулювання, BIM-технології.

Електронна пошта: vladvasilenko9@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8156-1894

.

Інженер І категорії

Гаркун Олександр Володимирович

.

Сумісники:

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Базилевич Володимир Маркович

Кандидат економічних наук, доцент.

Має понад 40 наукових праць (з них 1 стаття в наукометричній базі Scopus) в галузі економічної та інформаційної безпеки, безпеки передачі даних в бездротових мережах.

Основні напрями наукових досліджень: інформаційна безпека, захист бездротових мереж, безпечна та завадостійка передача даних в бездротових мережах, дослідження вразливостей корпоративних та промислових мереж передачі даних.

Електронна адреса: bazvlamar@stu.cn.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8935-446X

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Горлинський Борис Вікторович

Кандидат технічних наук.

Автор понад 30 публікацій в галузі завадостійкого кодування, забезпечення достовірності інформації в безпроводових засобах передачі даних, розробки методів адаптивного кодування, захисту інформації.

Основні напрями наукових досліджень: розроблення моделей і методів, що використовують упорядковану послідовність процесів багаторівневої адаптації каскадних кодових конструкцій на основі турбо кодів та LDPC-кодів, технології OFDM з методом ППРЧ та додаткові показники розкриття невизначеності декодування.

Електронна адреса: vjzgoxnf@gmail.com.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9993-2427.

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Зайцев Сергій Васильович

Доктор технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії технологічних наук України.

Автор більше 120 наукових праць.

Основні напрями наукових досліджень: побудова систем зі структурною та параметричною адаптацією, адаптивне завадостійке кодування на базі турбокодів, LDPC-кодів, polar-codes, системи передачі інформації з сигналами OFDM, технологією MIMO, розширенням спектру сигналів, дослідження методів підвищення стійкості криптографічних систем, технічний захист інформації.

Електронна адреса: serza1979@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6643-917X