25
Тра
2023
Громадське обговорення освітньо-наукової програми

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Освітньо-наукової програми

«Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Галузь знань               11 – математика та статистика

Спеціальність           113 – прикладна математика

Рівень освіти              третій (освітньо-науковий)

Документ для ознайомлення