Документи

Наказ про видачу диплому Phd

Довідник аспіранта

Етичний кодекс ученого України

Положення про розроблення та реалізацію ОНП

Порядок проходження процедури захисту PhD

Освітньо-наукові програми

2020 рік

Освітньо-наукова програма 113 Математика та статистика

Освітньо-наукова програма 122 Інформаційні технології      

2016 рік

Освітньо-наукова програма Прикладна математика

Освітньо-наукова програма Комп’ютерні науки    

Рецензії на освітньо-наукові програми

Рецензія на освітньо-наукову програму 112 “Інформаційні технології” від д.т.н., доц. Зайцева С.В.

Рецензія на освітньо-наукову програму 112 “Інформаційні технології” від д.т.н., доц. Коршун Н.В.

Рецензія на освітньо-наукову програму 113 “Прикладна математика” від д.ф.-м.н., проф. Пічкура В.В.

Рецензія на освітньо-наукову програму 113 “Прикладна математика” від д.ф.-м.н., проф. Королюка Д.В.

Рецензія на освітньо-наукову програму 113 “Прикладна математика” від д.т.н., проф. Лупенка С.А.