3
Січ
2023
Об’явлено конкурс на заміщення вакантних наукових посад ІТГІП НАН України

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України об’являє конкурс на заміщення вакантних наукових посад:

1) Завідувача відділу прикладної інформатики;

2) Головного наукового співробітника відділу природних ресурсів;

3) Провідного наукового співробітника відділу фізичного і математичного моделювання;

4) Провідного наукового співробітника відділу прикладної інформатики.

Учасник конкурсу повинен мати:

– вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади мати науковий ступінь з відповідного наукового напряму;

– результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму.

На заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

– завідувача відділу – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

– головного наукового співробітника – доктор наук, який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

– провідного наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні сім років не менше семи публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних
(міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у науковій установі, в якій оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Строк прийняття заяв та документів складає 30 календарних днів з дня оприлюднення цього оголошення на сайті.

Документи приймаються за адресою інституту.

Детально про порядок проведення конкурсу – в документі.

У разі виникнення питань щодо проведення конкурсу можна звертатися за телефоном до Начальника відділу кадрів ІТГІП НАНУ – Радчук О.М.