Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України є державною науковою установою, що заснована на державній власності та перебуває у віданні Національної академії наук України.

Основні напрями наукових досліджень Інституту:

– інформаційно-комунікаційні та знаннє-орієнтовані технології;

– математичне моделювання та обчислювальні технології;

– екологічна безпека та збалансоване природокористування.

Інститут отримав та у встановленому порядку поновлює:

– державну атестацію наукової установи;

– статус наукової установи, яким надається підтримка держави;

– статус неприбуткової організації;

– ліцензію на освітню діяльність.

Інститут має аспірантуру і докторантуру, а також спеціалізовану вчену раду Д26.255.01 (технічні науки) із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи та 05.13.06 – інформаційні технології.

В  Інституті працюють 122 працівника, з них 3 академіка НАН України, 2 члена-кореспондента НАН України, 33 доктора наук і 42 кандидата наук.

Історія створення інституту

Інститут зароджувався і створювався в буремні часи молодої української держави за участі талановитих і активних науковців, що прагнули знайти відповіді на ті виклики, які ставило життя перед Україною.

1986. Аварія на ЧАЕС.

1990. Створено творчий колектив в рамках робіт НАН України з ліквідації наслідків аварії. До складу входять науковці, аспіранти Інституту гідромеханіки НАН України, Інституту кібернетики НАН України, а також аспіранти і студенти факультету кібернетики та механіко-математичного факультету Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

1992. Розпочались роботи по створенню ОТС “Інформ-Чорнобиль”, яка об’єднала бази даних понад 80 організацій і стала базовою для Мінчорнобиля, Мінбуду, Мінприроди, Міноборони України (Головний конструктор системи С.О. Довгий).

1993-1997. На замовлення Європейської комісії запроваджено міжнародний проект JSP-2 (Національний координатор С.О. Довгий). Мета проекту – створення Загальноєвропейської системи підтримки прийняття рішень на випадок аварії на ядерних об’єктах (20 держав-учасниць проекту).

1994-1999. Здійснено спільний проект урядів України та США – створено Український центр менеджменту Землі і ресурсів.

1997. Указом Президента України від 10.06.97 № 520/97 створено Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів при РНБО України (УІДНСР), який очолив С.О.Довгий.

2001. Створено Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (постанова КМУ від 06.05.2001 № 483, постанова Президії НАН України від 30.05.2001 №146). Інститут очолив С.О. Довгий.

Директор-організатор С.О. Довгий очолював Інститут впродовж 2001-2015 років. З 2016 року – Директор Інституту О.М. Трофимчук.