Історія створення інституту

Станіслав Олексійович Довгий – директор-організатор Інституту

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України з дня його створення у 2001 році очолює Станіслав Олексійович Довгий – відомий український вчений у галузі геодинаміки навколишнього середовища, обчислювальної математики, гідродинаміки, інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, ГІС-технологій, космічного землезнавства.

С.О. Довгий – академік НАН України, академік НАПН України, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, Державний службовець 1-го рангу, член Президії НАН України (з 1997 р.), Президент Малої академії наук України.

С.О. Довгий є автором понад 300 наукових робіт, серед яких 40 винаходів, 28 монографій та підручників. Серед його учнів близько 20 кандидатів та докторів наук.

Веде велику громадську роботу як член редакційних колегій багатьох наукових журналів і збірників, очолює і є членом низки наукових рад і товариств та міжнародних наукових організацій.

Зі студентських років С. Довгий активно займається виховною і педагогічною роботою (має 25 років педагогічного стажу в провідних вузах країни, а також Франції, Польщі, Малайзії та Росії).

Нагороджений:

  • орденом «За заслуги» І, ІІ, III ступеню;
  • Почесною грамотою Кабінету Міністрів України;
  • Почесною грамотою Верховної Ради України.

Основні етапи розвитку Інституту

1986. Аварія на ЧАЕС. Створено творчий колектив в рамках робіт НАН України з ліквідації наслідків аварії. До складу входять науковці, аспіранти Інституту гідромеханіки НАН України, Інституту кібернетики НАН України, а також аспіранти і студенти факультету кібернетики та механіко-математичного факультету Київського національного університету ім.Т.Шевченка.

1988. Розпочались роботи по створенню ОТС “Інформ-Чорнобиль”, яка об’єднала бази даних понад 80 організацій і стала базовою для Мінчорнобиля, Мінбуду, Мінприроди, Міноборони України (Головний конструктор системи С.Довгий).

1989-1996. На замовлення Європейської комісії запроваджено міжнародний проект JSP-2 (Національний координатор С.Довгий). Мета проекту – створення Загальноєвропейської системи підтримки прийняття рішень на випадок аварії на ядерних об’єктах (20 держав-учасниць проекту).

1994. Здійснено спільний проект урядів України та США – створено Український центр менеджменту Землі і ресурсів.

1997. Указом Президента України від 10.06.97 № 520/97 створено Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів при РНБО України (УІДНСР).

2001. Створено Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (постанова КМУ від 06.05.01 № 483, постанова Президії НАН України від 30.05.01 №146).

Інститут безпосередньо підпорядкований Президії НАН України, методичне керівництво Інститутом здійснюють Відділення інформатики та Відділення наук про Землю.

Метою створення Інституту було забезпечення розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в сфері телекомунікацій і глобального інформаційного простору.

На сьогодні*) в Інституті 84 штатних працівників, в тому числі 64 науковців, серед них 2 члена-кореспондента НАН України, 14 докторів наук, 17 кандидатів наук.

Інститут надає вагому підтримку науковій молоді, яка бере активну участь у національних та міжнародних проектах, конкурсах та отримує гранти.

Також Інститут здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації: 17 аспірантів.

Середній вік працівників Інституту становить 43 роки, середній вік науковців – 47 років.

Спеціальності:

  • 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»,
  • 05.13.06 «Інформаційні технології».

*) – станом на 1 лютого 2017 року.