Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України є постійно діючим колегіальним дорадчим органом при керівникові ІТГІП НАН України. Створена наказом ІТГІП НАН України від 20.12.2013 р. № 26-с на підставі Постанови Президії Національної академії наук України від 23.06.99р. № 206 «Про перелік заходів щодо поповнення установ НАН України науковою молоддю та посилення роботи з молодими вченими і спеціалістами НАН України».

СКЛАД

Ради молодих вчених

Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного

простору НАН України

 

ПІБ

Посада,

наукова ступінь

Голова Ради молодих вчених ІТГІП НАН України:

Семко Олексій Вікторович
ORCID ID : 0000-0001-6473-1329

Науковий співробітник, к.т.н.

 

Заступник голови Ради молодих вчених ІТГІП НАН України:

Охарєв В’ячеслав Олександрович
ORCID ID: 0000-0001-6270-6293

Старший науковий співробітник, к.т.н.

 

Секретар Ради молодих вчених ІТГІП НАН України:

Дроздович Ірина Геннадіївна
ORCID ID: 0000-0002-4216-2417

Старший науковий співробітник, к.т.н.

Члени Ради молодих вчених ІТГІП НАН України:

Пустовіт Олександр Сергійович
ORCID ID : 0000-0002-3232-1787

Молодший науковий співробітник

Василенко Владислав Михайлович
ORCID: 0000-0001-8156-1894

Науковий співробітник, к.т.н.

Прийнято на загальних зборах молодих вчених ІТГІП НАН України 12 листопада 2020р.
Розглянуто та погоджено Вченою Радою ІТГІП НАН України,
протокол від 30 листопада 2020 р., № 11

Положення про Раду молодих вчених