Специализированный ученый совет

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894 в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України утворена спеціалізована вчена рада Д 26.255.01 з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки.

Профіль ради: 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», 05.13.06 «Інформаційні технології»

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

.

Голова ради:

.

 1. Трофимчук Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 05.13.06

.

Заступник голови:

.

 • Устименко Василь Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу інформаційної безпеки, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02

Вчений секретар:

.

 • Терентьєв Олександр Миколайович, доктор технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 05.13.06

Члени ради:

.

 • Васянін Володимир Олександрович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної інформатики, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02
 • Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу фізичного і математичного моделювання, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02
 • Зайцев Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних та комп’ютерних систем, Національний університет «Чернігівська політехніка», спеціальність 05.13.06
 • Калюх Юрій Іванович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02
 • Копійка Олег Валентинович, доктор технічних наук, професор, в.о.заступника директора з науково-інноваційної діяльності, завідувач відділу комплексних досліджень, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 05.13.06
 • Королюк Дмитро Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри мікроелектроніки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 01.05.02
 • Нестеренко Олександр Васильович, доктор технічних наук, доцент, старший дослідник, завідувач кафедри інформаційних технологій, ПЗВО «Міжнародний Європейський університет», спеціальність 05.13.06
 • Триснюк Василь Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу досліджень навколишнього середовища, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 05.13.06
 • Черній Дмитро Іванович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри моделювання складних систем, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02