Сучасні інформаційні технології екологічного моніторингу Чорного моря

Довгий С.О., Красовський Г.Я., Радчук В.В., Трофимчук О.М., Андрєєв С.М., Березіна С.І., Бутенко О.С., Вишняков В.Ю., Крета Д.Л., Клочко Т.О., Лісовський Р.Й., Слободян В.О.

 

Монографія присвячена розробці й практичній реалізації сучасних інформаційних технологій екологічного моніторингу прибережних вод Чорного моря, для інформаційної підтримки завдань управління екологічною безпекою і раціональним використанням природних ресурсів Чорного моря. Основою цих технологій є методи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з космосу та обробки даних в середовищі геоінформаційних систем (ГІС).

На основі системного аналізу сучасного стану ДЗЗ/ГІС технологій: визначено склад інформаційних ресурсів екологічного моніторингу прибережних територіальних вод Чорного моря, створено спеціалізований фонд їх космічних знімків; запропоновано новий підхід підвищення ефективності екологічного моніторингу моря; визначені інформативні ознаки характерних типів забруднень; розроблено методику автоматизованого відновлення по цифрових космічних знімках просторово-часового розподілу плямистості моря, обумовленої варіаціями гідродинамічних, гідро оптичних і гідробіологічних параметрів; систематизовані характеристики джерел забруднення моря скидами стічних вод, поверхневим і річковим стоком, а також зворотними водами зрошувальних систем; розроблені ГІС картографічного забезпечення управління охороною прибережних вод і макети їх векторних електронних екологічних карт.

Для науковців, фахівців з питань управління екологічною та санітарно-гігієнічною безпекою, охороною і раціональним використанням природних ресурсів Чорного моря, студентів зі спеціальностей екологічного спрямування.