15-16 жовтня 2014 року Національною Академією Наук Азербайджану, Радою молодих вчених Національної Академії Наук Азербайджану при підтримці Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки до дня нафтовиків Республіки Азербайджан була організована 1-а Міжнародна наукова конференція молодих вчених і спеціалістів: «Роль мультидисциплінарного підходу у вирішенні актуальних проблем фундаментальних і прикладних наук» (технічні, хімічні та науки про Землю), яка проходила в м. Баку, Азербайджан. Метою конференції було обговорення наукових досягнень в галузі технічних, хімічних наук та науки про Землю, обмін досвідом молодих вчених і спеціалістів.

Разом з молодими вченими Азербайджану у Міжнародній науковій конференції приймали участь молоди науковці і спеціалісти з багатьох країн світу: Україна, Німеччина, Туреччина, Грузія, Нідерланди, Росія, США, Іран, Сербія, Узбекистан, Киргістан, Казахстан та ін.

Під час роботи конференції було розглянуто питання за наступними напрямками: геофізика, геодинаміка, геотектоніка, геомеханіка і грязьовий вулканізм, геологія, геохімія, гідрогеологія і розробка родовищ корисних копалин, екогеографія, пейзаж, кліматологія і геоморфологія, альтернативні джерела енергії, неорганічна хімія, наноматеріали, каталіз і фізична хімія, органічна хімія , нафтохімія, біохімія, агрохімія і хімія високомолекулярних сполук, мультидисциплінарні застосування інформаційних і комунікаційних технологій.

Представленні доповіді із зазначених питань розміщено у збірнику тез доповідей конференції.

Співробітники ІТГІП НАН України приймали активну участь у роботі секцій та представили наступні доповіді:

 «Технологія екологічної оцінки забруднення ґрунтів» Клименко В. І.;

 «Просторовий аналіз розповсюдження забруднення поверхневих вод методами ГІС та ДЗЗ» Анпілова Є. С.

 «Використання сучасних інформаційних технологій для задач управління сміттєзвалищами» Новохацька Н. А.

За підсумками проведення конференції молоді вчені ІТГІП НАН України, отримали сертифікати учасників.

Висловлюємо щиру подяку за організацію і проведення конференції на високому науковому рівні та теплий прийом учасників конференції організаційному комітету.

Особлива подяка Президенту Національної Академії Наук Азербайджану, доктору геолого-мінералогічних наук, професору А. А. Алізаде, Голові Організаційного Комітету, академіку-секретарю Відділення Наук про Землю Національної Академії Наук Азербайджану, доктору геолого-мінералогічних наук, професору Ф. А. Кадирову, Заступнику Голови Організаційного Комітету, Голові Ради молодих вчених і спеціалістів Національної Академії Наук Азербайджану, доктору філософії з фізики, доценту Ф. Т. Cалманову, а також науковому секретарю Організаційного Комітету, члену Ради молодих вчених і спеціалістів Інституту Геології та Геофізики Національної Академії Наук Азербайджану А. Е. Джабраіловій.