За результатами успішного виконання науково-технічного проекту Національної Академії Наук України у 2018 р. (науковий керівник чл.-кор. НАН України, професор, д.т.н. О.М. Трофимчук) вийшла наукова монографія відповідального виконавця проекту д.ф.-м.н. М.Л. Миронцова «Електрометрія нафтогазових свердловин». У монографії розглянуто широке коло питань електрометрії свердловин, які охоплюють історію розвитку електричного та індукційного каротажу, огляд їх фізичних основ та технічних особливостей їх моделювання, теорію та практичні аспекти реалізації числового розв’язання як окремо оберненої задачі електричного чи індукційного каротажу, так і спільного її розв’язання.