Керівництво

 Директор

Трофимчук Олександр Миколайович

Чен-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Розв’язання проблем раціонального природокористування методами аерокосмічного зондування Землі та моделювання геодинамічних процесів» (2005); Заслужений діяч науки і техніки України (2015); Лауреат Державної премії України в галузі освіти за наукову роботу “Науково-освітній портал «Тарас Григорович Шевченко» (2017).
Нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів та Верховної Ради України (2005), премією ім. В. С. Михалевича НАН України (2015), медаллю «За жертовність і любов до України» (2015), Орденом Святого Миколая Чудотворця Української православної церкви (2016) та Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2020).
Автор понад 530 публікацій, в тому числі 32 монографії та 2 підручника.
Основні напрями наукових досліджень: математичне моделювання, інформатика, механіка; зокрема, динаміка ґрунтів та споруд; ГІС/ДЗЗ технології; екологічна безпека.
Електронна пошта: itgis@nas.gov.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3358-6274  
 Почесний директор

Довгий Станіслав Олексійович

Академік Національної академії наук України (Відділення наук про Землю, геодинаміка геологічного середовища), Академік Національної академії педагогічних наук України (Відділення загальної середньої освіти), Академік Європейської академії наук, мистецтв і літератури.
Доктор фізико-математичних наук, професор.
Заслужений діяч науки і техніки України (2001); Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл наукових праць «Розв’язання проблем раціонального природокористування методами аерокосмічного зондування Землі та моделювання геодинамічних процесів» (в складі колективу, керівник проекту) (2005); Лауреат Державної премії України в галузі освіти за цикл робіт «Всеукраїнський освітній Інтернет-портал «Острів знань» (в складі колективу, керівник проекту) (2012); Лауреат Державної премії України в галузі освіти за наукову роботу «Науково-освітній портал «Тарас Григорович Шевченко» (2017).
Нагороджений Орденом «За заслуги» I ст. (2012), II ст. (2009), III ст. (2004); Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня; Почесною грамотою Верховної Ради України; Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002); Відомчими відзнаками і нагородами Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства оборони України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Української православної церкви, Православної церкви України та ряду міжнародних організацій і установ; Міжнародною літературною премією ім. М. В. Гоголя «За внесок у популяризацію шевченківської спадщини в Україні та за кордоном» (2015); Премією ім. М. О. Лукаша «За популяризацію української культури в Україні та за її межами»; Премією НАН України імені В. С. Михалевича за цикл робіт «Аналіз деяких класів багатокомпонентних розподілених систем» (2009); Премією НАН України імені А. О. Дородніцина за цикл робіт «Методи, алгоритми, інформаційні технології комплексного аналізу складних об’єктів» (2013); Премією НАН України імені О. К. Антонова за серію праць «Теоретичне та науково-практичне забезпечення покращення аеродинамічних характеристик крил і літальних апаратів при створенні перспективної авіаційної техніки» (2019).
Автор понад 600 наукових праць, в тому числі 38 патентів та авторських свідоцтв, 42 монографій, підручників та енциклопедичних видань.
Основні напрями наукових досліджень: обчислювальна математика; математичне моделювання; обчислювальний та фізичний експеримент; геодинаміка навколишнього середовища; інформаційно-комунікаційні технології.
Електронна пошта: itgis@nas.gov.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1078-0162  
 В.о. заступника директора з науково-інноваційної діяльності

Копійка Олег Валентинович

Доктор технічних наук.
Лауреат державної премії України в галузі освіти за 2017 рік, в 2008 році був визнаний кращим IT-директором України, в 2003 році відмічений «Подякою Президента України», експерт робочої групи НАТО з питань систем управління, зв’язку, комп’ютеризації та розвідки C4I.
Автор більше 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 10 монографій та 8 підручників.
Основні напрями наукових досліджень: інформатика, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизовані системи управління загальнодержавного рівня, геопросторові та метеорологічні данні для систем прийняття рішень, геоінформаційні системи, інформаційно-аналітичні системи, дистанційне зондування Землі.
Електронна пошта: okopiyka@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0189-3915  
 В. о. заступника директора з загальних питань

Степанюк Олександр Андрійович

Електронна пошта: itgis@nas.gov.ua
 В. о. ученого секретаря

Клименко Вікторія Ігорівна

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.
Лауреат Премії Президента України для молодих учених у 2013 році за роботу «Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і ґрунтів засобами дистанційного зондування Землі». Нагороджена Ювілейною почесною грамотою до 100-річчя НАН України у 2018 році, Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України у 2019 році.
Автор більше 55 публікацій, в т.ч. 2 монографій і 2 навчально-розвивальних посібника.
Основні напрями наукових досліджень: екологічна безпека, техногенні екосистеми, захист ґрунту, потенційно небезпечні об’єкти, геоінформаційна система, дистанційне зондування Землі.
Електронна пошта: klimenko_vika@ukr.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8911-5773