Відділ прикладної інформатики

Людина повинна навчитися мати справу з реальністю.
Е. Фромм

Завідувач відділу – Полумієнко Сергій Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. Автор понад 90 робіт з теоретико-ігрового та евристичного аналізу прикладних систем, зі створення інформаційно-аналітичних систем, з індикативного аналізу та проблем розвитку інформаційного суспільства та сталого розвитку.

Номер сл. телеф. 244 76 80; електронна адреса: serge_pol@ukr.net

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Діяльність відділу спрямована на вирішення наступних науково-технічних та прикладних проблем:

  • аналіз дослідження соціальних, економічних, політичних проблем та процесів розвитку інформаційного суспільства;
  • аналіз тенденцій розвитку світового та національного ринку інформаційних технологій, інформаційного суспільства за системами індикаторів розвитку інформаційного суспільства;
  • теоретико-ігрове та евристичне моделювання складних прикладних систем;
  • розробка засобів моделювання та аналізу процесів сталого збалансованого розвитку суспільства;
  • аналіз бізнес-процесів та бізнес-планування складних прикладних проектів;
  • аналіз та оптимізація структур організацій, паттерн-аналіз.

Основні замовниками є Президія НАН України, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації.

ОСНОВНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

Постановою Кабінету Міністрів України № 1134 від 28.11.2012р. затверджено Національну систему індикаторів розвитку інформаційного суспільства, яка розроблена та запропонована співробітниками відділу. На сонові системи індикаторів та розробленої методики оцінки розраховуються інтегровані композитні індекси рівня розвитку інформаційного суспільства в Україні, а саме:

  • індекс ITS проникнення ІТ в українське суспільство;
  • індекс CTA технологічного застосування ІТ;
  • індекс RITS проникнення ІТ по регіонах України.

Зокрема, за останнім індексом на жовтень 2012 р. в Україні склалася така картина.

Індекс RITS проникнення ІТ по регіонах України

У 2012 р. за участю співробітників відділу за проектом ОБСЄ підготовлено Опорний конспект лекцій «Електронне урядування» призначений для підготовки вищих керівних кадрів в Національної академій державного управління при Президентові України та в інших установах державної та місцевої влади.

У 2012 р. відділ взяв участь у підготовці Щорічної доповіді Кабінету Міністрів Верховній Раді України з питань розвитку інформатизації та інформаційного суспільства.