Відділ прикладної інформатики

В.о. завідуючого відділом

Васянін Володимир Олександрович

Доктор технічних наук, с.н.с.

Автор більше 120 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: дослідження й розробка математичних моделей, методів і алгоритмів для розв’язання задач дискретної оптимізації на мережах і графах; математичне моделювання й програмування мережних систем великої розмірності з дискретними потоками й параметрами; розробка й упровадження нових інформаційних технологій у керування складними мережними системами.

Електронна пошта: archukr@meta.ua

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-4046-5243.

Головний науковий співробітник

Биченок Микола Миколайович

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Нагороджений грамотами Міністра оборони України, Головнокомандуючого-Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України, Начальника Національного університету оборони України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Отримав офіційну подяку від Представництва в Україні Народної армії КНР.

Автор більше 170 публікацій, у т.ч. 12 монографій і 8 винаходів.

Основні напрями наукових досліджень: інформаційна безпека, система екологічного моніторингу, безпека життєдіяльності у природно-техногенному середовищі, інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень.

Фахівець із оцінки ризиків інформаційного впливу на людину, суспільство і державу та із управління проектами інформаційних систем.

Електронна пошта: bychenoknn@gmail.com

Старший науковий співробітник

Бойко Костянтин Євгенович

Кандидат технічних наук

Має науковий та практичний досвід в галузі управління фінансовим капіталом з допомогою структурованих продуктів із нелінійних фінансових інструментів.

Автор 10 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: динаміка нестаціонарних фінансових часових рядів; моделювання та побудова структурованих фінансових продуктів; прогнозування динаміки цін опціонів та їх комбінацій.

Фахівець із синтетичних фінансових активів, оцінки ризику та оптимізації складних фінансових систем (менеджер портфеля та ризик менеджер).

Електронна пошта: boykok@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3789-1946

Старший науковий співробітник

Просянкіна-Жарова Тетяна Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент

Автор більше, ніж 50 наукових праць.

Основні напрями наукових досліджень: застосування інформаційних технологій в аналізі та прогнозуванні розвитку соціально-економічних систем, макроекономічний аналіз та прогнозування,  економіка сільського господарства, інтелектуальний аналіз даних, підтримка прийняття рішень в сфері місцевого самоврядування

Електронна пошта: t.pruman@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9623-8771

Науковий співробітник

Триснюк Тарас Васильович

Кандидат технічних наук.

Автор близько 50 наукових праць, 1 свідоцтво авторського права на твір.

Напрямки наукових досліджень: екологічна безпека, геоінформаційні системи, моніторинг природно-заповідних територій, дистанційне зондування Землі, охоронна навколишнього середовища. Дослідження процесів підтоплення територій: комплексний аналіз та прогнозування станів. Розробник комп’ютерної програми «Оцінювання стану ґрунту в залежності від концентрацій та природного фону окремих хімічних елементів»

Електронна пошта: taras24t@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3672-8242

Молодший науковий співробітник

Берчун Ярослав Олександрович

Кандидат технічних наук (доктор філософії з математики та статистики).

Лауреат Премії Національної академії наук України для молодих учених за роботу «Математичне моделювання та хвильова діагностика залізобетонних паль».

Автор понад 15 публікацій.

Основні напрямки наукових досліджень: математичні моделі, чисельні методи, алгоритми та програми розрахунку напружено-деформованого стану протяжних систем тощо.

Електронна пошта: berchun93@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9373-2870

Провідний інженер

Ушакова Людмила Павлівна

Автор більше 25 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: дослідження й розробка математичних моделей, методів і алгоритмів для розв’язання задач дискретної оптимізації на мережах і графах; математичне моделювання й програмування мережних систем великої розмірності з дискретними потоками й параметрами; розробка й упровадження нових інформаційних технологій у керування складними мережними системами.

Електронна пошта: archukr@i.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9020-1329