Дисципліна “Методологія, організація та технологія наукових досліджень”

До уваги докторантів першого року навчання!

Заняття проводяться за розкладом (вівторок та четвер, 18:00 – 19:35)- за допомогою Zoom або в аудиторіях (в залежності від наказу керівництва установи). За необхідності, у разі самостійного опрацювання курсу, можливі додаткові індивідуальні консультації за домовленістю з викладачем.

Докторантів інших років навчання запрошую приєднуватися у разі виникнення питань або бажання оновити набуті раніше знання стосовно даного курсу при роботі над власними дисертаціями.

Підключитися до кабінету викладача в Zoom можна за посиланням

Ідентифікатор конференції: 366 625 1200

Пароль: 773755.

Регулярно слідкуйте за матеріалами курсу – можуть бути оновлення та доповнення матеріалів.

Питання та повідомлення про необхідність проведення консультацій приймаються на електронну адресу: [email protected] або через Телеграм-канал “Докторанти ІТГІП НАНУ“.

Курс зараховується за умов виконання всіх індивідуальних завдань та успішного складання заліку.

Викладач – к.т.н., ст.досл. Кряжич Ольга Олександрівна.

Силабус дисципліни

Конспекти лекцій та методичні рекомендації до вивчення курсу

(згідно силабусу дисципліни)

Тема 1Тема 2Тема 3Тема 4
Тема 5Тема 6Тема 7Тема 8-12
Тема 13Тема 14Тема 15Тема 16
Тема 17Тема 18Тема 19Тема 20

Література для самостійного опрацювання

  1. Основи методології та організації наукових досліджень. Навч. Посіб. за ред. А. Є. Конверського
  2. Springer Guidelines for Authors of Proceedings
  3. Етичний кодекс ученого України
  4. Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Методичні рекомендації
  5. ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»
  6. Наумовець А.Г. Ви віч-на-віч з аудиторією
  7. Методичні рекомендації щодо підготовки рукопису для подання до видавництва
  8. Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат. Огляд