25
Apr
2018
Енергетично-ресурсна складова розвитку України
Довгий С.О. У роботі розглядається стан енергетичних природних ресурсів України. енергетичні проблеми країни пропонується вирішувати через зменшення її енергетичної залежності за рахунок реконструкції сировинної експортно орієнтованої частини економіки, зміщення структури енергоспоживання в бік ядерної і поновлюваних видів енергії, збільшення і розвиток високотехнологічних сфер та поступову зміну акцентів у використанні природних...
Read more
25
Apr
2018
Самородна мідь України
Автори: Квасниця І.В., Павлишин В.І., Косовський Я.О. Монографія висвітлює питання мінералогії і кристалогенезису саморідної міді України. Стисло охарактеризовано поширення міді у природі і загальна мінералогія самородної міді. Розглянута геологічна позиція рудо проявів самородної міді на території України. Наведено нарис історії вивчення самородної міді України. Ґрунтовно висвітлена кристаломорфологія самородної міді із...
Read more
25
Apr
2018
Розвиток України в умовах глобалізації та скорочення природно-ресурсного потенціалу
Автори: Коржнєв М.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Курило М.М., Трофимчук О.М., Яковлєв Є.О., Андрієвський І.Д., Люта Н.Г. Залежність вітчизняної економіки від сировинного сектору робить її особливо уразливою від впливу зовнішніх факторів, що найбільш гостро проявилось у період сучасної економічної кризи. Рекомендованим варіантом трансформації економіки країни може бути поступова відмова від її орієнтації...
Read more
25
Apr
2018
Вибрані задачі оцінки ризику та прийняття рішень за умов стохастичної невизначеності
Автор: Стефанишин Д.В. У монографії розглядаються оригінальні прикладні задачі оцінки ризику та прийняття рішень за умов стохастичної невизначеності, що вирішувалися автором при оцінці надійності та безпеки об’єктів водного господарства, гідротехнічного будівництва та гідроенергетики. Монографія може бути використаною для фахівців, які працюють над проблемами оцінки ризику та прийняття рішень за умов...
Read more
25
Apr
2018
Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геоінформаційних технологій
Автор: Красовський Г.Я. Запропоновані моделі і методи ДЗЗ/ГІС технологій інформаційного забезпечення управління екологічною безпекою водних об’єктів. Розглянуті ймовірні в умовах України надзвичайні або аварійні ситуації на них та організація державного моніторингу водного фонду. Описані принципи дії сучасних технічних засобів космічних зйомок поверхні Землі. Додаються результати аналізу фондів найбільш відомих серверів...
Read more
25
Apr
2018
Мінералогія
Павлишин В.І., Довгий С.О.   Підручник написано відповідно до програми Міністерства освіти та науки України. Він складається з двох частин. У першій частині (у цій книзі) висвітлюються основні поняття мінералогії, її історія, структура та завдання, кристалохімія, морфологія і анатомія мінералів, мікромінералогія і наномінералогія.
Read more
25
Apr
2018
Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні
Автори: Баховець О.Б., Грінченко Т.О., Гуляєв К.Д., Полумієнко С.К., Рибаков Л.О., Тірін В.В. Розглядаються основні напрямки становлення та розвитку інформаційного суспільства, його ключові складові, концепції та проблеми. Проводиться огляд соціальних, економічних, політичних особливостей інформаційного суспільства, їх відображення в українських умовах. Робиться аналіз тенденцій розвитку світового ІТ- ринку та основних елементів...
Read more
25
Apr
2018
Генезис мінералів
Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. 2-е видання. Розглянуто на сучасному рівні й відповідно до програм Міністерства освіти і науки України вчення про генезис мінералів. Ґрунтовно висвітлено зародження, ріст, перетворення (руйнацію) мінеральних індивідів і агрегатів, способи їх утворення, а також геологічні процеси мінералоутворення (перетворення), у яких ці явища реалізовувалися. Наведено...
Read more
25
Apr
2018
Методи розв’язку інтегральних рівнянь
Довгий С.О., Ліфанов І.К. Книга містить основні дані про сучасний стан методів чисельного розв’язку інтегральних рівнянь, що необхідні для початкового знайомства з фахом. Викладаються основи обчислення визначених, сингулярних і гіперсингулярних одномірних та двовимірних інтегралів, а також чисельного розв’язку рівнянь з ними. Велику увагу приділено гіперсингулярним інтегральним рівнянням, до яких зводиться...
Read more
25
Apr
2018
Метод сингулярних інтегральних рівнянь
Довгий С.О., Ліфанов І.К. Книга містить у собі основні дані, які необхідні для вивчення та практичного застосування методу сингулярних інтегральних рівнянь. Викладено основи обчислення визначених, сингулярних і гіперсингулярним одновимірних і двовимірних інтегралів, а також чисельного розв’язання рівнянь з ними. Велику увагу приділено гіперсингулярним інтегральним рівнянням, до яких зводиться задача Неймана...
Read more