3
Мар
2020
Геологічна будова та сучасні геолого- економічні й екологічні умови видобутку і переробки залізних руд Криворізько- Кременчуцької зони
Автори: С.О. Довгий, М.М. Коржнев, О.М. Трофимчук, В.В. Іванченко,  М.М. Курило, В.В. Покалюк,  Є.О. Яковлєв, В.В. Стеценко, М.В. Беліцька,  С.К. Кошарна, А.І. Стеценко. У монографії наведені дані з геології Криворізько-Кременчуцької зони, охарактеризовані геолого-економічні проблеми й екологічні наслідки експлуатації її залізорудних родовищ  та намічені шляхи їх подолання зі збереженням сировинної бази...
Подробнее
30
Мар
2019
Монографія «Електрометрія нафтогазових свердловин»
За результатами успішного виконання науково-технічного проекту Національної Академії Наук України у 2018 р. (науковий керівник чл.-кор. НАН України, професор, д.т.н. О.М. Трофимчук) вийшла наукова монографія відповідального виконавця проекту д.ф.-м.н. М.Л. Миронцова «Електрометрія нафтогазових свердловин». У монографії розглянуто широке коло питань електрометрії свердловин, які охоплюють історію розвитку електричного та індукційного каротажу,...
Подробнее
25
Апр
2018
Асиміляційний потенціал геологічного середовища України та його оцінка
С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев, М.М. Курило, О.М. Трофимчук, С.М. Чумаченко, Є.О. Яковлєв, М.В. Беліцька
Подробнее
25
Апр
2018
Мінерально-сировинний комплекс та сталий розвиток України
С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев, М.М. Курило, О.М. Трофимчук, Ю.Д. Чугунов, Є.О. Яковлєв, Л.М. Якушенко
Подробнее
25
Апр
2018
Реструктуризація мінерально-сировинної бази України та її інформаційне забезпечення
С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев, О.М. Трофимчук, Є.О. Яковлєв, І.Д. Андрієвський, М.М. Курило О.Т. Кізілова, Н.Г. Люта, І..М. Малахов, В.О. Сляднєв, О.С. Аксьом, Н.В. Захарій, С.С. Корінь
Подробнее
25
Апр
2018
Минералогические сокровища Украины
Шнюков Е.Ф., Довгий С.А., Пащенко Е.Ю., Рыбак Е.Н.   В книге рассматривается современное состояние самоцветной базы Украины (минералов и пород кремнезема). Описаны история и современный уровень освоения важнейших минералов кремнезема, основных пород с преобладанием кремнезема (железистые кварциты, яшмы, окремнелая древесина и др.). Охарактеризованы экспозиции минералов кремнезема в важнейших музеях Украины....
Подробнее
25
Апр
2018
Мониторинг окружающей среды с использованием космических снимков спутника NOAA
Довгий C.А., Пащенко Р.Э., Радчук В.В., Красовский Г.Я., Трофимчук А.Н., Дмитриева Е.А, Иванов В.К., Андреев С.Н., Попов А.В., Слободян В.А., Брашеван А.Н., Вишняков В.Ю., Радчук И.В., Крета Д.Л., Нечаусов А.С., Тимохин В.М.   В монографии представлена технология получения и использования космических снимков NOAA в задачах мониторинга окружающей среды. Приведена краткая...
Подробнее