23
Янв
2023
Геоінформаційні технології захисту довкілля природно-заповідного фонду
Автори: Трофимчук О., Адаменко О., Триснюк В. В книзі проаналізовано екологічний стан компонентів довкілля – геологічного середовища, геофізичних полів, геоморфосфери, гідро- та атмосфери, ґрунтового і рослинного покривів,тваринного світу, техносфери і демосфери на територіях природно-заповідного фонду – пам’яток природи, заказників, регіональних ландшафтних та національних природних парків, природних і біосферних заповідників, запропоновані...
Подробнее
12
Янв
2022
Засади формування екологічної політики у мінерально-сировинному комплексі України в сучасних умовах
Автори: С.О. Довгий, М.М. Коржнев, О.М. Трофимчук, М.М. Курило, Є.О. Яковлєв, М.Л. Миронцов, Є.С. Анпілова, І.В. Віршило, С.К. Кошарна, О.М. Сухіна, Я.О. Малькова. У монографії розглянуто планування розвитку мінерально-сировинного комплексу України в сучасних умовах, формування у ньому екологічної політики та визначені кроки з розробки концепції й стратегії екологічної безпеки в...
Подробнее
20
Дек
2021
Дослідження екологічного стану територій пост-майнінгу в Україні на прикладі Криворізького басейну та його оточення
Автори: С.О Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев (наук. ред.), О.М.Трофимчук, Є.О. Яковлєв та ін. У монографії розглянуті результати гідрохімічних, літологічних і мінералогічних досліджень як складових екологічного вивчення територій пост-майнінгу на прикладі Кривбасу. Наведені результати вивчення поверхневих водойм і водоносних горизонтів, донних осадків водосховищ і річок, відходів збагачення залізних руд, шлаків...
Подробнее
3
Мар
2020
Геологічна будова та сучасні геолого- економічні й екологічні умови видобутку і переробки залізних руд Криворізько- Кременчуцької зони
Автори: С.О. Довгий, М.М. Коржнев, О.М. Трофимчук, В.В. Іванченко,  М.М. Курило, В.В. Покалюк,  Є.О. Яковлєв, В.В. Стеценко, М.В. Беліцька,  С.К. Кошарна, А.І. Стеценко. У монографії наведені дані з геології Криворізько-Кременчуцької зони, охарактеризовані геолого-економічні проблеми й екологічні наслідки експлуатації її залізорудних родовищ  та намічені шляхи їх подолання зі збереженням сировинної бази...
Подробнее
30
Мар
2019
Монографія «Електрометрія нафтогазових свердловин»
За результатами успішного виконання науково-технічного проекту Національної Академії Наук України у 2018 р. (науковий керівник чл.-кор. НАН України, професор, д.т.н. О.М. Трофимчук) вийшла наукова монографія відповідального виконавця проекту д.ф.-м.н. М.Л. Миронцова «Електрометрія нафтогазових свердловин». У монографії розглянуто широке коло питань електрометрії свердловин, які охоплюють історію розвитку електричного та індукційного каротажу,...
Подробнее
25
Апр
2018
Асиміляційний потенціал геологічного середовища України та його оцінка
С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев, М.М. Курило, О.М. Трофимчук, С.М. Чумаченко, Є.О. Яковлєв, М.В. Беліцька
Подробнее
25
Апр
2018
Мінерально-сировинний комплекс та сталий розвиток України
С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев, М.М. Курило, О.М. Трофимчук, Ю.Д. Чугунов, Є.О. Яковлєв, Л.М. Якушенко
Подробнее