25
Кві
2018
Дискурс політичної регіоналізації
Лісничий В.В.   У монографії розглянуто актуальні проблеми політичної регіоналізації в умовах трансформаційних перетворень в Україні. Проаналізовано основні шляхи та напрямки вдосконалення системи територіальної організації влади, регіональної політики та визначено механізми їх розвитку шляхом інтеграції регіонів чи федералізації, а також умови здійснення радикальної адміністративної реформи, запропоновано вектори майбутнього реформування вітчизняного...
Детальніше
25
Кві
2018
Механіка
Бар’яхтар В.Г., Бар’яхтар І.В., Гермаш Л.П., Довгий С.О.   У підручнику викладено загальні поняття механіки. Розглянуто рівняння руху та особливості руху двох матеріальних точок, коливання, сили тертя, систему центра інерції, рух у полі центральних сил, зіткнення частинок, якісні методи дослідження руху, вимушені коливання та їх властивості, неінерційні системи, механіку абсолютно...
Детальніше
25
Кві
2018
Спогади мінералога. Львівський період
Павлишин В.І.   Книга висвітлює науково-організаційну та педагогічну діяльність професора І.В. Павлишина відомого вченого в галузі регіональної, генетичної та прикладної мінералогії. У хронологічному порядку наведено бібліографію тематично диференційованих праць В.І. Павлишина, публікації про життя та творчість. Завершується книга публіцистичною працею «Спогади мінералога, львівський період». Для науковців, педагогів, усіх, хто цікавиться...
Детальніше
25
Кві
2018
Сучасні інформаційні технології екологічного моніторингу Чорного моря
Довгий С.О., Красовський Г.Я., Радчук В.В., Трофимчук О.М., Андрєєв С.М., Березіна С.І., Бутенко О.С., Вишняков В.Ю., Крета Д.Л., Клочко Т.О., Лісовський Р.Й., Слободян В.О.   Монографія присвячена розробці й практичній реалізації сучасних інформаційних технологій екологічного моніторингу прибережних вод Чорного моря, для інформаційної підтримки завдань управління екологічною безпекою і раціональним використанням...
Детальніше
25
Кві
2018
Енергетично-ресурсна складова розвитку України
Довгий С.О. У роботі розглядається стан енергетичних природних ресурсів України. енергетичні проблеми країни пропонується вирішувати через зменшення її енергетичної залежності за рахунок реконструкції сировинної експортно орієнтованої частини економіки, зміщення структури енергоспоживання в бік ядерної і поновлюваних видів енергії, збільшення і розвиток високотехнологічних сфер та поступову зміну акцентів у використанні природних...
Детальніше
25
Кві
2018
Самородна мідь України
Автори: Квасниця І.В., Павлишин В.І., Косовський Я.О. Монографія висвітлює питання мінералогії і кристалогенезису саморідної міді України. Стисло охарактеризовано поширення міді у природі і загальна мінералогія самородної міді. Розглянута геологічна позиція рудо проявів самородної міді на території України. Наведено нарис історії вивчення самородної міді України. Ґрунтовно висвітлена кристаломорфологія самородної міді із...
Детальніше
25
Кві
2018
Розвиток України в умовах глобалізації та скорочення природно-ресурсного потенціалу
Автори: Коржнєв М.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Курило М.М., Трофимчук О.М., Яковлєв Є.О., Андрієвський І.Д., Люта Н.Г. Залежність вітчизняної економіки від сировинного сектору робить її особливо уразливою від впливу зовнішніх факторів, що найбільш гостро проявилось у період сучасної економічної кризи. Рекомендованим варіантом трансформації економіки країни може бути поступова відмова від її орієнтації...
Детальніше
25
Кві
2018
Вибрані задачі оцінки ризику та прийняття рішень за умов стохастичної невизначеності
Автор: Стефанишин Д.В. У монографії розглядаються оригінальні прикладні задачі оцінки ризику та прийняття рішень за умов стохастичної невизначеності, що вирішувалися автором при оцінці надійності та безпеки об’єктів водного господарства, гідротехнічного будівництва та гідроенергетики. Монографія може бути використаною для фахівців, які працюють над проблемами оцінки ризику та прийняття рішень за умов...
Детальніше
25
Кві
2018
Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геоінформаційних технологій
Автор: Красовський Г.Я. Запропоновані моделі і методи ДЗЗ/ГІС технологій інформаційного забезпечення управління екологічною безпекою водних об’єктів. Розглянуті ймовірні в умовах України надзвичайні або аварійні ситуації на них та організація державного моніторингу водного фонду. Описані принципи дії сучасних технічних засобів космічних зйомок поверхні Землі. Додаються результати аналізу фондів найбільш відомих серверів...
Детальніше
25
Кві
2018
Мінералогія
Павлишин В.І., Довгий С.О.   Підручник написано відповідно до програми Міністерства освіти та науки України. Він складається з двох частин. У першій частині (у цій книзі) висвітлюються основні поняття мінералогії, її історія, структура та завдання, кристалохімія, морфологія і анатомія мінералів, мікромінералогія і наномінералогія.
Детальніше