25
Кві
2018
Розвиток України в умовах глобалізації та скорочення природно-ресурсного потенціалу
Автори: Коржнєв М.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Курило М.М., Трофимчук О.М., Яковлєв Є.О., Андрієвський І.Д., Люта Н.Г. Залежність вітчизняної економіки від сировинного сектору робить її особливо уразливою від впливу зовнішніх факторів, що найбільш гостро проявилось у період сучасної економічної кризи. Рекомендованим варіантом трансформації економіки країни може бути поступова відмова від її орієнтації...
Детальніше
25
Кві
2018
Вибрані задачі оцінки ризику та прийняття рішень за умов стохастичної невизначеності
Автор: Стефанишин Д.В. У монографії розглядаються оригінальні прикладні задачі оцінки ризику та прийняття рішень за умов стохастичної невизначеності, що вирішувалися автором при оцінці надійності та безпеки об’єктів водного господарства, гідротехнічного будівництва та гідроенергетики. Монографія може бути використаною для фахівців, які працюють над проблемами оцінки ризику та прийняття рішень за умов...
Детальніше
25
Кві
2018
Космічний моніторинг безпеки водних екосистем із застосуванням геоінформаційних технологій
Автор: Красовський Г.Я. Запропоновані моделі і методи ДЗЗ/ГІС технологій інформаційного забезпечення управління екологічною безпекою водних об’єктів. Розглянуті ймовірні в умовах України надзвичайні або аварійні ситуації на них та організація державного моніторингу водного фонду. Описані принципи дії сучасних технічних засобів космічних зйомок поверхні Землі. Додаються результати аналізу фондів найбільш відомих серверів...
Детальніше
25
Кві
2018
Мінералогія
Павлишин В.І., Довгий С.О.   Підручник написано відповідно до програми Міністерства освіти та науки України. Він складається з двох частин. У першій частині (у цій книзі) висвітлюються основні поняття мінералогії, її історія, структура та завдання, кристалохімія, морфологія і анатомія мінералів, мікромінералогія і наномінералогія.
Детальніше
25
Кві
2018
Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні
Автори: Баховець О.Б., Грінченко Т.О., Гуляєв К.Д., Полумієнко С.К., Рибаков Л.О., Тірін В.В. Розглядаються основні напрямки становлення та розвитку інформаційного суспільства, його ключові складові, концепції та проблеми. Проводиться огляд соціальних, економічних, політичних особливостей інформаційного суспільства, їх відображення в українських умовах. Робиться аналіз тенденцій розвитку світового ІТ- ринку та основних елементів...
Детальніше
25
Кві
2018
Генезис мінералів
Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. 2-е видання. Розглянуто на сучасному рівні й відповідно до програм Міністерства освіти і науки України вчення про генезис мінералів. Ґрунтовно висвітлено зародження, ріст, перетворення (руйнацію) мінеральних індивідів і агрегатів, способи їх утворення, а також геологічні процеси мінералоутворення (перетворення), у яких ці явища реалізовувалися. Наведено...
Детальніше
25
Кві
2018
Методи розв’язку інтегральних рівнянь
Довгий С.О., Ліфанов І.К. Книга містить основні дані про сучасний стан методів чисельного розв’язку інтегральних рівнянь, що необхідні для початкового знайомства з фахом. Викладаються основи обчислення визначених, сингулярних і гіперсингулярних одномірних та двовимірних інтегралів, а також чисельного розв’язку рівнянь з ними. Велику увагу приділено гіперсингулярним інтегральним рівнянням, до яких зводиться...
Детальніше
25
Кві
2018
Метод сингулярних інтегральних рівнянь
Довгий С.О., Ліфанов І.К. Книга містить у собі основні дані, які необхідні для вивчення та практичного застосування методу сингулярних інтегральних рівнянь. Викладено основи обчислення визначених, сингулярних і гіперсингулярним одновимірних і двовимірних інтегралів, а також чисельного розв’язання рівнянь з ними. Велику увагу приділено гіперсингулярним інтегральним рівнянням, до яких зводиться задача Неймана...
Детальніше