Автор: Миронцов М.Л.

У монографії розглянуто питання методики електрометрії свердловин, які охоплюють історію розвитку електричного та індукційного каротажу, фізичних основ і деяких технічних особливостей каротажу, способів числового моделювання в процесі розв’язання прямих та обернених задач, вплив похибки та ефективність інтерпретації. Показано можливість ефективного розв’язку оберненої двовимірної задачі, яка ґрунтується на факторизації. Наведено деякі конструктивні розв’язки, які забезпечують можливість факторизації оберненої задачі електричного каротажу.

Для спеціалістів у сфері електрометрії свердловин.