Відділ досліджень навколишнього середовища

Завдання людини полягає в наданні найбільш можливої користі оточуючим.

В.І. Вернадський

У відділі працює 4 доктори наук, 5 кандидатів наук, з них 1 головний науковий співробітник, 2 провідних наукових співробітника, 6 старших наукових співробітників, 1 інженер І категорії.

Завідувач відділу – Триснюк Василь Миколайович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Номер сл. тел. 245-87-97; факс 245-88-38.

Електронна пошта: trysnyuk@ukr.net.

Автор 210 робіт в тому числі 5 монографій з аналізу сучасних геоінформаційних моделей  і використання інструментарію геоінформаційних систем, охорони навколишнього середовища, землекористування,екологічної безпеки. Розробник комп’ютеризованої  системи екологічної безпеки з кореляцією захворюваності населення та прогнозу природно-техногенних небезпек  на регіональному та державному рівні.

 

Миронцов Микита Леонідович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту. Винахідник року Національно Академії наук України (2019 р.), Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2014 р.), двічі стипендіат Іменної стипендії Верховної Ради України для найбільш талановитих молодих вчених (2013, 2015 рр.), нагороджений медаллю ім. В.В. Фединського «За значний внесок у фундаментальну геофізику» (2010 р.), Лауреат Премії НАН України для молодих вчених (2010 р.), тричі отримував Грант Президента України для підтримки молодих вчених (2011, 2012, 2015 рр.), стипендіат Стипендії Президента України для молодих вчених (2009-2011 рр.), стипендіат міжнародного товариства професійних геофізиків-дослідників свердловин SPWLA Student-grant (2002-2003), нагороджений мером Києва «”За вагомий внесок у розбудову та створення культурних цінностей та досягнення у професійній діяльності”» (2000 р.). Автор 4 монографій (2 у співавторстві), більше 60 статей без співавторів у періодичних фахових рецензованих наукових журналах, 23 патентів без співавторів.

Напрямки наукових досліджень: геофізичне дослідження свердловин, числові методи, функціональний аналіз.

Радчук Ігор Валентинович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених у 2018 року за роботу «Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України». Стипендіат стипендії НАН України для молодих вчених у 2017-2019 р.

Автор 30 публікацій, у тому числі 1 монографія. Напрямки наукових досліджень: дослідження лімнологічних систем України в умовах наростаючого антропогенного навантаження; виявлення особливостей та закономірностей процесів техногенного та антропогенного впливу на екологічний стан лімнологічних систем з використанням інформаційно-аналітичних інструментів і технологій; створення картографічної моделі техногенного та антропогенного навантаження на локальну лімнологічну систему, використовуючи синтез контактних і дистанційних методів.

Електронна пошта: igor.radchuk.v@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4999-1258

Загородня Сніжана Анатоліївна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених у 2018 року за роботу «Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України». Стипендіат стипендії Президента України для молодих вчених у 2018-2019 р.

Автор понад 30 публікацій. Основні напрями наукових досліджень: екологічна безпека, система екологічного контролю, лімноекосистеми, природно-заповідні території, геоінформаційна система, інформаційно-аналітична система, дистанційне зондування Землі. Реалізація науково обґрунтованого підходу до розроблення та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління природоохоронними територіями, як складової системи екологічної безпеки із застосуванням найсучасніших технологій. Фахівець із стратегічної екологічної оцінки (СЕО), оцінки впливу на довкілля (ОВД).

Електронна пошта: Zagorodnya.s@gmail.com

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-4332-4211

 

Шевякіна Наталя Анатоліївна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу.

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік за роботу «Інформаційні технології інвентаризації сміттєзвалищ та просторове моделювання забруднення основних компонентів довкілля складованими відходами». Стипендіат стипендії Президента України для молодих вчених у 2017-2018рр. Почесний Професор Таджицького педагогічного Інституту у м Пенджикент, Таджикистан з 2018 року.

Автор більше 50 публікацій. Основні напрями наукових досліджень: екологічна безпека, система екологічного контролю, поводження із твердими побутовими відходами, лімноекосистеми, природно-заповідні території, геоінформаційна система, інформаційно-аналітична система, дистанційне зондування Землі. Фахівець із стратегічної екологічної оцінки (СЕО), оцінки впливу на довкілля (ОВД)  та управління проектами (проектний менеджер).

Електронна пошта: n.a.sheviakina@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5984-5580

  

Красовська Інесса Григорівна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу.

Асоційований член підрозділу «Геоматика» Громадської організації «Світовий центр даних «Геоінформатика  та сталий розвиток», доцент кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Автор більше 20 публікацій. Основні напрями наукових досліджень: геоінформаційні системи та технології, інформаційні технології в медицині, вплив екології на здоров’я людини.

Електронна пошта: ines75ma@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6280-4205

 

Галіч Ірина Валентинівна – старший науковий  співробітник відділу досліджень  навколишнього  середовища.

Автор понад 10  публікацій. Радник Міжнародної  академії наук екології, безпеки людини  та  природи  по  секції «Радіаційна  безпека».

Основні  напрямки досліджень:

наукове обслуговування і реалізація  міжнародних  проектів за замовленням ЄБРР,  ЄІБ,  британського Фонд “Ноу-хау” (Know How Fund,)  Європейської  комісії, TASIS, DEFID,World Bank);

– екологічне і  радіоекологічне  дослідження (зона ЧАЕС,  зона відчуження і  зона безумовного (обов`язкового) відселення, об`єкт «Укриття», впровадження та  здійснення  екологічного  аудиту  підприємств  зони відчуження і зона безумовного (обов`язкового) відселення, підприємства  з  видобутку  нафти( Охтирське  НГДУ);

–  проведення  екологічних  експертиз проектної  документації промислових об`єктів;

– консультації з природоохоронної  діяльності підприємств  та  організацій;

– екологічний  аудит діючих підприємств;

– підготовка та  супровід в  періоді  погодження розділів ОВНС, ОВД,  СЕО;

– розробка  методичних матеріалів для підрозділів державної  екологічної  інспекції;

– підготовка  регіональних екологічних програм;

– розробка розділів «Радіаційна  безпека»  в  складі проектної  документації;

– підготовка нормативних  документів з регламентації  окремих  видів  природоохоронної  діяльності  суб`єктів  господарювання.

Електронна пошта: irina.galich4@gmail.com

Радник Міжнародної  академії наук екології, безпеки людини та природи по секції «Радіаційна безпека».

 

Пащенко Євген Юрійович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу.

Основні напрями наукових досліджень: удосконалення наукових підходів до формування ресурсної бази напівдорогоцінного каміння та оцінки її продуктивних запасів, якими передбачається застосування теорії пошуку, емпіричних й експертних методів оцінки, здійснення упереджувального відбору супутнього матеріалу в процесі видобутку і переробки первинних корисних копалин.

 

Черненко Володимир Миколайович старший науковий співробітник відділу.

 

Міщенко Любов Іванівна – Інженер І категорії відділу.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • розробка комп’ютеризованої системи екологічної безпеки з кореляцією захворюваності населення з екологічним станом усіх компонентів довкілля та прогнозу природно-техногенних небезпек регіонального та державного масштабу;
 • дослідження процесів техногенного забруднення атмосфери, водних та земельних ресурсів та створення картографічних моделей територій;
 • оцінка екологічного стану природно – заповідних територій засобами геоінформаційних технологій на основі створення різнорівневих інформаційно – аналітичних систем;
 • розробка методології інвентаризації місць видалення відходів та оцінка їх впливу на прилеглі території та здоров’я населення з застосуванням геоінформаційнйних технологій та дистанційного зондування землі;
 • дослідження, оцінка, аналіз, моделювання та прогнозування лімнологічних систем України в умовах наростаючого антропогенного навантаження;
 • розробка наукових основ і принципів комплексної оцінки та прогнозування техногенних забруднень морського середовища Азово – Чорноморського регіон на основі ДЗЗ-ГІС -технологій;
 • електрометрія нафтогазових свердловин з метою підвищення видобутку вуглеводнів;

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • розроблена і практично реалізована методика побудови геоінформаційних моделей для виявлення аномалій різного походження;
 • проведено аналіз локального космічного моніторингу лімнологічних систем та розроблено карти глибин ряду озер України;
 • створено фактографічні та картографічні моделі антропогенного навантаження на водні об’єкти, зокрема, встановлені закономірності евтрофікації і формування дна з одночасним поєднанням контактних і дистанційних методів;
 • сформовано інформаційну базу системи моніторингу природоохоронних територій на основі комплексного використання контактних методів та актуальних напрямів і можливостей ДЗЗ/ГІС технологій;
 • проведено просторове моделювання забруднення основних компонентів довкілля складованими відходами на прикладі Київської області, розроблено інформаційні технології інвентаризації сміттєзвалищ;
 • створено і впроваджено ДЗЗ\ГІС технології картографічного забезпечення підтримки рішень з питань управління охороною територіальних вод і морських економічних зон, та навколишнього природного середовища в приморських регіонах Азовського і Чорного морів від негативних впливів на їх сталий стан природних і техногенних чинників, а також планування заходів по попередженню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • розроблено предметно – орієнтований програмно-технологічний комплекс обробки космічних знімків морських акваторій;
 • створені векторні карти глибин Чорного і Азовського морів та синтезовані картографічні моделі впливу на екологічний стан територіальних вод України природних чинників – річкового стоку – абразії берегів;
 • розроблено, реалізовано та впроваджено у виробництво програмно-методичне забезпечення для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт геофізичного приладобудування, якому немає аналогів в Україні.