Відділ досліджень навколишнього середовища

Завдання людини полягає у завданні найможливішої користі оточуючим.

В.І. Вернадський

Завідувач відділу – Радчук Валентин Васильович, доктор геологічних наук.

Номер сл. телеф. 244 75 82; факс 244 75 82,

електронна адреса: valentyn.radchuk@gmail.com

У відділі  працюють:

3 старших наукових співробітника,

3 наукових співробітника,

5 молодших наукових співробітників,

3 провідних інженера.

Відділ  виконує спільні дослідження з  спеціалістами наступних установ: Інституту геологічних наук, Інституту геофізики, Морського гідрофізичного інституту, Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України, Харківського аерокосмічного університету, Державного науково-виробничого центру  «Природа».

Відділ активно бере участь у міжнародній діяльності Інституту, зокрема виконує спільні проекти з Інститутом Океанології, м. Варна, Болгарія, Інститутом водних проблем Півночі, Карельського наукового центру Російської академії наук, м. Петрозаводськ, Росія.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • розробка національних програм інформатизації органів державної влади;
 • використання сучасних інформаційних технологій збору, обробки і тематичної інтерпретації природо ресурсних даних і знань;
 • створення спеціалізованих баз даних екологічних і природоресурсних карт і атласів;
 • розробка моделей та методів комплексної оцінки та прогнозування синергетичних природно-техногенних змін геоекологічного ресурсів морського середовища і прибережних територій Азово – Черноморського регіону;
 • картографічне забезпечення управлінням природно-заповідним фондом засобами геоінформаційних систем та технологій дистанційного зондування землі;
 • розробка методології інвентаризації місць видалення відходів та оцінка їх впливу на прилеглі території та здоров’я населення, застосовуючи геоінформаційні технології та дистанційне зондування землі;
 • дослідження лімнологічних систем України в умовах наростаючого антропогенного навантаження;
 • дослідження радіаційно-активованих процесів та властивостей нанорозмірних утворень в мінералах і біомінералах, пов’язаних з радіаційним впливом на довкілля.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаметальні:

 • досліджено механізми радіаційно стимульованих процесів в мінералах, біомінералах та в синтетичних аналогах мінералів і біомінералів;
 • досліджено фактори, які визначають радіаційну стійкість мінералів та їх синтетичних аналогів, а також механізми радіаційно-стимульованого руйнування структури цих об’єктів;
 • визначено методики дослідження радіаційних дефектів в зразках кварцу, які використовуються для реконструкції дозових навантажень за допомогою електронного парамагнітного резонансу;
 • результати, що пов’язані з реконструкцією дозових навантажень емалі зубів, використані в методичних рекомендаціях Міжнародної агенції по атомній енергії (МАГАТЕ) «Use of electron paramagnetic resonance dosimetry with tooth enamel for retrospective dose assessment» (IAEA –TECDOC-1331);
 • вирішено важливу для екологічної безпеки проблему, пов’язану з розробкою сучасної методології у ретроспективній дозиметрії, яка дозволяє збільшити достовірність одержуваної інформації, підвищити чутливість методів ретродозиметрії, а також розширити коло ситуацій, для яких можлива реконструкція доз. Отримані результати є важливими для вирішення проблем, пов’язаних з екологічними наслідками антропогенних радіаційних втручань в геологічне середовище, з оцінкою негативного впливу цього втручання на населення, а також для мінімізації впливу радіаційних втручань на місцевість та людину.

Прикладні:

 • створено і впроваджено ДЗЗ\ГІС технології картографічного забезпечення підтримки рішень з питань управління охороною територіальних вод і морських економічних зон, та навколишнього природного середовища в приморських регіонах Азовського і Чорного морів від негативних впливів на їх сталий стан природних і техногенних чинників, а також планування заходів по попередженню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • розроблено предметно – орієнтований програмно-технологічний комплекс обробки космічних знімків морських акваторій;
 • розроблена і практично реалізована методика побудови геоінформаційних моделей для виявлення аномалій різного походження;
 • створені векторні карти глибин Чорного і Азовського морів та синтезовані картографічні моделі впливу на екологічний стан територіальних вод України природних чинників – річкового стоку – абразії берегів;
 • створено інформаційну технологію моніторингу водних об’єктів Шацького НПП під впливом техногенних факторів;
 • розроблено картографічну модель навантаження на водні об’єкти Шацького НПП.