Відділ досліджень навколишнього середовища

Завдання людини полягає в наданні найбільш можливої користі оточуючим.

В.І. Вернадський

Завідуючий відділом

Триснюк Василь Миколайович

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 7 монографій, співавтор одного навчального посібника, співавтор 4 патентів та свідоцтв права на твір.

Сфера наукових інтересів стосується екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища, землекористування, охорони праці, математичного моделювання, розробки сучасних геоінформаційних моделей з використанням інструментарію геоінформаційних систем.

Вагомі наукові результати отримані в розробці методики встановлення причинно-наслідкових зв’язків забруднення території досліджень та захворюваності населення, методів комп’ютерного імітаційного моделювання побудови геомоделей для екологічно-безпечного розвитку територій за даним дистанційних та натурних досліджень.

Член Робочої група  Верховної ради України, щодо внесення змін та доповнень до Закону України «Про  оцінку впливу на довкілля». Член Спілки журналістів України.

Електронна пошта: vtrysnyuk@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9920-4879

Головний науковий співробітник

Яковлєв Євгеній Олександрович

Доктор технічних наук

Лауреат Державних премій СРСР (1991р.) та України (2004р.) в галузі науки та техніки, нагороджений орденами Трудового Червоного Прапору (1986р.) та “За заслуги” 3 ст., (2009р.), Почесний робітник атомної промисловості України (2007р.).

Автор більше 220 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: екологічна безпека геологічного середовища, еколого-геологічні закономірності формування техногенно-геологічних систем промислово-міських агломерацій, гірничо-добувних районів, складних виробничих об’єктів (АЕС, водосховищ і ін.), обґрунтування гранично-припустимих  екологічних змін надр при затопленні шахт і кар’єрів, оцінка впливу глобальних змін клімату на активізацію небезпечних геологічних процесів (зсуви, підтоплення, ерозія).

Електронна пошта: yakovlevhydro@gmail.com,

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6562-4015

 

Провідний науковий співробітник

Миронцов Микита Леонідович

Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Винахідник року НАН України, член спеціалізованої вченої ради Д26.255.01 з присудження наукових ступенів доктора (кандидата) технічних наук. Лауреат Премії Президента України для молодих вчених за поданням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки; лауреат Премії Верховної Ради України молодим вченим; лауреат Премії НАН України для молодих учених; нагороджений медаллю ім. В.В. Фединського «За вагомий внесок у фундаментальну геофізику»; постановою Президії Національної академії наук України нагороджено відзнакою для молодих вчених «Талант, натхнення, праця». Переможець конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України (2019, 2020 рр.); Грант Президента України для докторів наук (2019 р.); гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2011, 2012, 2015 рр.); стипендіат Іменної стипендії Верховної Ради України для найбільш талановитих молодих вчених (2012, 2015); стипендіат Президента України (2009-2011) ; SPWLA student-grant (2001-2002).

Автор: більше 100 наукових статей у фахових рецензованих періодичних виданнях, 7 монографій (5 у співавторстві), 23 патентів та 6 авторських свідоцтв на комп’ютерну програму, більше 100 тез на різних наукових конференціях.

Наукові інтереси: геофізичні дослідження свердловин, математична фізика, функціональний аналіз, обчислювальні методи.

Електронна пошта: myrontsov@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2830-8803

Старший науковий співробітник

Загородня Сніжана Анатоліївна

Кандидат технічних наук.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених у 2018 року за роботу «Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України». Стипендіат стипендії Президента України для молодих вчених у 2018-2019 р.. Нагороджено відзнакою для молодих вчених «Талант, натхнення, праця»

Автор понад 40 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: екологічна безпека, система екологічного контролю, лімноекосистеми, природно-заповідні території, геоінформаційна система, інформаційно-аналітична система, дистанційне зондування Землі. Реалізація науково обґрунтованого підходу до розроблення та впровадження інформаційно-аналітичної системи управління природоохоронними територіями, як складової системи екологічної безпеки із застосуванням найсучасніших технологій. Фахівець із стратегічної екологічної оцінки (СЕО), оцінки впливу на довкілля (ОВД).

Електронна пошта: Zagorodnya.s@gmail.com

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0002-4332-4211

Старший науковий співробітник

Галіч Ірина Валентинівна

Автор понад 10 публікацій.

Основні напрямки досліджень: наукове обслуговування і реалізація міжнародних проектів за замовленням ЄБРР, ЄІБ, британського Фонд “Ноу-хау” (Know How Fund,) Європейської  комісії, TASIS, DEFID,World Bank); екологічні і радіоекологічні дослідження (зона ЧАЕС, зона відчуження і зона безумовного (обов`язкового) відселення, об`єкт «Укриття», впровадження та здійснення екологічного аудиту підприємств зони відчуження і зона безумовного (обов`язкового) відселення, підприємства з видобутку нафти (Охтирське НГДУ); проведення екологічних експертиз проектної документації промислових об`єктів; консультації з природоохоронної діяльності підприємств та організацій; екологічний аудит діючих підприємств; підготовка та супровід в періоді погодження розділів ОВНС, ОВД, СЄО; розробка методичних матеріалів для підрозділів державної екологічної інспекції; підготовка регіональних екологічних програм; розробка розділів «Радіаційна безпека» в складі проектної документації; підготовка нормативних документів з регламентації окремих видів природоохоронної діяльності суб`єктів господарювання.

Радник Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи по секції «Радіаційна  безпека».

Електронна пошта: irina.galich4@gmail.com

 

Старший науковий співробітник

Шевякіна Наталя Анатоліївна

Кандидат технічних наук

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік за роботу «Інформаційні технології інвентаризації сміттєзвалищ та просторове моделювання забруднення основних компонентів довкілля складованими відходами». Стипендіат стипендії Президента України для молодих вчених у 2017-2018рр. Почесний Професор Таджицького педагогічного Інституту у м Пенджикент, Таджикистан з 2018 року.

Автор більше 50 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: екологічна безпека, система екологічного контролю, поводження із твердими побутовими відходами, лімноекосистеми, природно-заповідні території, геоінформаційна система, інформаційно-аналітична система, дистанційне зондування Землі.

Фахівець із стратегічної екологічної оцінки (СЕО), оцінки впливу на довкілля (ОВД)  та  управління проектами (проектний менеджер).

Електронна пошта: n.a.sheviakina@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5984-5580

Старший науковий співробітник

Пащенко Євген Юрійович

Кандидат економічних наук

Має державні та відомчі нагороди: Подяка НЦ «МАН України» 2008, (наказ НЦ «МАН України» № 2 від 14.01.2008 р.),Подяка МОН України 2016     (наказ МОН №603-к від 23.11.16), Почесна грамота (наказ НЦ «МАН України»  №207 від 19.12.2018р.). Постійний учасник міжнародних конференцій та тематичних заходів.

Автор більше 40 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: удосконалення наукових підходів до формування ресурсної бази напівдорогоцінного каміння та оцінки її продуктивних запасів, якими передбачається застосування емпіричних й експертних методів оцінки, здійснення упереджувального відбору супутнього матеріалу в процесі видобутку і переробки первинних корисних копалин.

Електронна пошта: pobeda2000@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8703-4796

Старший науковий співробітник

Радчук Ігор Валентинович

Кандидат технічних наук.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених у 2018 року за роботу «Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України». Стипендіат стипендії НАН України для молодих вчених у 2017-2019 р.

Автор більше  40 публікацій, у тому числі 1 монографія.

Напрямки наукових досліджень: дослідження лімнологічних систем України в умовах наростаючого антропогенного навантаження; виявлення особливостей та закономірностей процесів техногенного та антропогенного впливу на екологічний стан лімнологічних систем з використанням інформаційно-аналітичних інструментів і технологій; створення картографічної моделі техногенного та антропогенного навантаження на локальну лімнологічну систему, використовуючи синтез контактних і дистанційних методів.

Електронна пошта: igor.radchuk.v@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4999-1258

 

Молодший науковий співробітник

Зозуля Андрій Миколайович

Кандидат технічних наук

Нагороджений відзнакою Президента України – ювілейна медаль “25 років незалежності України” (2016), Подякою Прем’єр-міністра України (2003), Відзнакою Тернопільської міської Ради (2017), Почесною відзнакою міського голови міста Тернополя (2014), найвищою нагородою Православної церкви України (УПЦ КП) Орденом Святого Апостола Андрія Первозванного (2013).

Автор більше 20 публікацій.

Основні напрямки наукових досліджень: математичне моделювання та опрацювання циклічних сигналів в автоматизованих інформаційних системах, інформаційних технологій біомедичної та технічної діагностики, розробки програмно-алгоритмічного забезпечення автоматизованих діагноситчних систем.

Електронна пошта: bestguru7@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1582-3088

Інженер І категорії

Міщенко Любов Іванівна.

.

Сумісники:

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Азімов Олександр Тельманович

Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник

Автор понад 360 наукових публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: дистанційне зондування Землі, геотектоніка, пошукова геологія, геоекологія, дослідження надзвичайних ситуацій.

Фахівець із аерокосмогеологічних досліджень, оцінки впливу на довкілля (ОВД) та управління проєктами (проєктний менеджер).

Електронна пошта: azimov@casre.kiev.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5210-3920

 

Старший науковий співробітник за сумісництвом

Шумейко Віктор Олександрович

Кандидат технічних наук.

Автор більше 50 наукових публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: екологічна безпека, природно-заповідні території, дистанційне зондування Землі, геоінформаційні системи.

Фахівець з обробки даних дистанційного зондування Землі та створення геоінформаційних систем.

Електронна пошта: shym1983@ukr.net

ORCID ID: https://orsid.org/0000-0002-0285-4566

.

Головний науковий співробітник за сумісництвом

Никифорович Євген Іванович

Доктор фізико-математичних наук, професор

.

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Лупенко Сергій Анатолійович

Доктор технічних наук, професор.

.

Старший науковий співробітник за сумісництвом

Горошкова Лідія Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор.

.

Старший науковий співробітник за сумісництвом

Вишняков В’ячеслав Юрійович

Кандидат технічних наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • розробка комп’ютеризованої системи екологічної безпеки з кореляцією захворюваності населення з екологічним станом усіх компонентів довкілля та прогнозу природно-техногенних небезпек регіонального та державного масштабу;
 • дослідження процесів техногенного забруднення атмосфери, водних та земельних ресурсів та створення картографічних моделей територій;
 • оцінка екологічного стану природно – заповідних територій засобами геоінформаційних технологій на основі створення різнорівневих інформаційно – аналітичних систем;
 • розробка методології інвентаризації місць видалення відходів та оцінка їх впливу на прилеглі території та здоров’я населення з застосуванням геоінформаційнйних технологій та дистанційного зондування землі;
 • дослідження, оцінка, аналіз, моделювання та прогнозування лімнологічних систем України в умовах наростаючого антропогенного навантаження;
 • розробка наукових основ і принципів комплексної оцінки та прогнозування техногенних забруднень морського середовища Азово – Чорноморського регіон на основі ДЗЗ-ГІС -технологій;
 • електрометрія нафтогазових свердловин з метою підвищення видобутку вуглеводнів;

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • розроблена і практично реалізована методика побудови геоінформаційних моделей для виявлення аномалій різного походження;
 • проведено аналіз локального космічного моніторингу лімнологічних систем та розроблено карти глибин ряду озер України;
 • створено фактографічні та картографічні моделі антропогенного навантаження на водні об’єкти, зокрема, встановлені закономірності евтрофікації і формування дна з одночасним поєднанням контактних і дистанційних методів;
 • сформовано інформаційну базу системи моніторингу природоохоронних територій на основі комплексного використання контактних методів та актуальних напрямів і можливостей ДЗЗ/ГІС технологій;
 • проведено просторове моделювання забруднення основних компонентів довкілля складованими відходами на прикладі Київської області, розроблено інформаційні технології інвентаризації сміттєзвалищ;
 • створено і впроваджено ДЗЗ\ГІС технології картографічного забезпечення підтримки рішень з питань управління охороною територіальних вод і морських економічних зон, та навколишнього природного середовища в приморських регіонах Азовського і Чорного морів від негативних впливів на їх сталий стан природних і техногенних чинників, а також планування заходів по попередженню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • розроблено предметно – орієнтований програмно-технологічний комплекс обробки космічних знімків морських акваторій;
 • створені векторні карти глибин Чорного і Азовського морів та синтезовані картографічні моделі впливу на екологічний стан територіальних вод України природних чинників – річкового стоку – абразії берегів;
 • розроблено, реалізовано та впроваджено у виробництво програмно-методичне забезпечення для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт геофізичного приладобудування, якому немає аналогів в Україні.