Автори: Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О.
2-е видання

Розглянуто на сучасному рівні й відповідно до програм Міністерства освіти і науки України вчення про генезис мінералів. Ґрунтовно висвітлено зародження, ріст, перетворення (руйнацію) мінеральних індивідів і агрегатів, способи їх утворення, а також геологічні процеси мінералоутворення (перетворення), у яких ці явища реалізовувалися. Наведено нарис історії розвитку генетичної мінералогії, стисло охарактеризовано методи дослідження генезису мінералів і фізико-хімічні засади мінералоутворення.
Завершується книга аналізом типоморфізму мінералів, фацій мінералів і мінералогенетичними реконструкціями.
Розраховано передусім на студентів і аспірантів-геологів, також буде корисною педагогам, науковим і практичним працівникам.