Громадське обговорення освітньо-наукової програми «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Галузь знань               11 – математика та статистика

Спеціальність           113 – прикладна математика

Рівень освіти              третій (освітньо-науковий)

Завантажити документ для ознайомлення