Авторським колективом – Довгий C.О., Пащенко Р.Е., Радчук В.В., Красовський  Г.Я., Трофимчук О.М, Іванов В.К., Андрєєв С.М., Попов А.В., Слободян В.О., Брашеван О.М., Вишняков В.Ю., Радчук І.В., Крета Д.Л., Нечаусов А.С., Тимохін В.М.  видано Монографію «Моніторинг навколишнього середовища з використанням космічних знімків супутника NOAA».

В монографії представлена технологія отримання та використання космічних знімків NOAA в завданнях моніторингу довкілля. Наведена коротка характеристика оперативної супутникової системи NOAA, а також призначення та технічні характеристики основних приладів супутників NOAA. Розглянуті склад та технічні характеристики станції прийому знімків NOAA, докладно описано програмне забезпечення їх первинної і тематичної обробки. Розглянуті інтерфейс та склад спеціалізованих програм WXtrack, WSat, HRPT Reader, що використовуються оператором станції прийому. Описана технологія отримання знімків NOAA через мережу INTERNET та наведено короткий огляд ресурсів космічних знімків у цій мережі. Розроблені методи і моделі тематичної обробки знімків NOAA в завданнях моніторингу земної поверхні, моря, хмарного покриву та руху хмар, забруднення снігового покриву, підтоплення земель.

Для фахівців з питань дистанційного зондування Землі з космосу, охорони і раціонального використання природних ресурсів, аспірантів і студентів навчальних закладів зі спеціальностей природоохоронного спрямування та екологічних досліджень.