22 травня 2013 року головний науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, доктор технічних наук Яковлєв Є.О. взяв участь у роботі семінару «Методологія наукового пізнання».

Захід відбувся  у приміщенні Київського будинку вчених (м. Київ, вул. Володимирська, 45А). У семінарі взяли участь понад 35 учасників – фахівці інститутів НАН України, зокрема: академік Руденко Л.Г., професор Палієнко В.П. і інш.

На семінарі Яковлєв Є.О. виступив з доповіддю: «Еколого-геологічні проблеми відновлення басейну р. Дніпро».

У доповіді було акцентовано увагу на зростаючий вплив регіональних змін геологічного середовища (ГС) басейну р. Дніпро на водно-екологічні параметри Дніпровських водосховищ.

З техногенними змінами ГС басейну р. Дніпро пов’язані прояви наступних небезпечних процесів:

  • регіональне підтоплення земель;
  • погіршення водно-екологічного стану малих річок внаслідок їх суцільного зарегулювання (більше 15 тисяч ставків);
  • активний розвиток ерозії земель в наслідок аномальної розораності (до 60 % при еконормі 20-25 %) із супутнім збільшенням міграції забруднень техногенних джерел (міста, АЕС, ТЕС, підприємства тощо);
  • зниження міцності верхньої зони порід, погіршення сейсмостійкості підґрунтя промислових потенційно небезпечних і житлових споруд, активізація зсувних і абразійних процесів.

Враховуючи, що басейн р. Дніпро є транскордонним, пропонується державним органам влади, водо- та землекористувачам:

  • розробка міждержавної басейнової програми (за участю структур Російскої федерації, республіки Білорусь) з екологічного відновлення р. Дніпро, зокрема з урахуванням впливу глобальних змін клімату (потепління, збільшення кількості і нерівномірності опадів, висоти і частоти повеней);
  • удосконалення системи моніторингу та підвищення його інформаційної дієздатності на випадок надзвичайних водно-екологічних ситуацій;
  • наукове обґрунтування гранично-припустимих водно-екологічних змін і техногенних навантажень;
  • розширення використання прісних підземних вод як захищених джерел питно-господарського водопостачання.