According to the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 894 dated 10.10.2022, the Dissertation Council D 26.255.01 was established at the Institute of Telecommunications and Global Information Space of the National Academy of Sciences of Ukraine to award the degree of Doctor of Sciences for a period of three years.

Profile of the council

  • 01.05.02 “Mathematical modeling and computational methods”,
  • 05.13.06 “Information Technologies”.

Personnel of the Dissertation Council

Chairman of the Council

Трофимчук Олександр Миколайович

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 05.13.06

Deputy Chairman

Устименко Василь Олександрович

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу інформаційної безпеки, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02

Academic secretary

Терентьєв Олександр Миколайович

доктор технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 05.13.06

Члени ради

Васянін Володимир Олександрович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної інформатики, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02

Довгий Станіслав Олексійович

доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу фізичного і математичного моделювання, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02

Зайцев Сергій Васильович

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних та комп’ютерних систем, Національний університет «Чернігівська політехніка», спеціальність 05.13.06

Калюх Юрій Іванович

доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02

Триснюк Василь Миколайович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу досліджень навколишнього середовища, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 05.13.06

Королюк Дмитро Володимирович

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри мікроелектроніки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 01.05.02

Нестеренко Олександр Васильович

доктор технічних наук, доцент, старший дослідник, завідувач кафедри інформаційних технологій, ПЗВО «Міжнародний Європейський університет», спеціальність 05.13.06

Черній Дмитро Іванович

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри моделювання складних систем, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 01.05.02