Основні заходи, спрямовані на запобігання, виявлення та протидію корупції

Шановні співробітники, аспіранти, докторанти!

Щоб запобігти корупції в Інституті кожен з нас зобов’язаний:

1. Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень.

2. Утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення.

3. Невідкладно інформувати особу, відповідальну за запобігання корупції в Інституті або директора інституту/заступника директора, голову профспілкової організації про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Інституту.

4. Невідкладно інформувати особу, відповідальну за запобігання корупції в Інституті або директора інституту/заступника директора, голову профспілкової організації про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень співробітниками Інституту.

5. Невідкладно інформувати особу, відповідальну за запобігання корупції в Інституті або директора інституту/заступника директора, голову профспілкової організації про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

6. У випадку надходження повідомлень про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Інституту, про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень співробітниками Інституту, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів буде терміново зібрана комісія з оцінки корупційних ризиків для вирішення цих питань.

Повідомлення про корупцію

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Інституті телекомунікацій і глобального – Радчук Олена Миколаївна, начальник відділу кадрів, призначена згідно з наказом від 02 листопада 2020 р. № 25-с.

Інформація про прояви корупції в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України може бути повідомлена:

Наказ від 02.11.20 №25-с

Наказ від 28.12.20 № 32-с

Положення про уповноважену особу з питань запобігання корупції в ІТГІП НАНУ

Антикорупційна програма