Рада молодих вчених Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України є постійно діючим колегіальним дорадчим органом при керівникові ІТГІП НАН України. Створена наказом ІТГІП НАН України від 20.12.2013 р. № 26-с на підставі Постанови Президії Національної академії наук України від 23.06.99р. № 206 «Про перелік заходів щодо поповнення установ НАН України науковою молоддю та посилення роботи з молодими вченими і спеціалістами НАН України».

Склад ради молодих вчених ІТГІП НАНУ

Голова ради

Семко Олексій Вікторович

Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Заступник Голови Ради

Пустовіт Олександр Сергійович

Науковий співробітник, кандидат технічних наук

Секретар ради

Дроздович Ірина Геннадіївна

Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Члени ради

Триснюк Тарас Васильович

Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук

Василенко Владислав Михайлович

Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук