Автори: Полумієнко С.К., Рибаков Л.О.

Розглядається проблема сталого розвитку на основі теоретико-ігрового підходу до моделювання вихідної соціо-еколого-економічної системи.. Проведено аналіз ключових факторів реалізації процесів сталого розвитку. Запропоновані теоретико-ігрові моделі соціальної, екологічної та економічної підсистем вихідної системи та, як їх об’єднання, – побудована загальна модель процесів розвитку суспільства у вигляді багаторівневої коаліційної стратегічної гри. Розглядаються існуючі системи індикаторів сталого розвитку та вводиться власна система таких індикаторів, що базується на його інформаційно-технологічних факторах. Запропоновані композитні індекси рівня технологічного розвитку та техногенного пригнічення навколишнього середовища, з використанням яких проведено аналіз рівня сталості технологічного розвитку регіонів України.

Запропонована теоретико-ігрова кооперативна ресурсна модель збалансованого технологічного розвитку, на основі якої визначено методи аналізу використання різнобічних ресурсів вихідної системи та знаходження балансу інтересів та стратегій учасників системи, що реалізується як вектор Шеплі побудованої моделі.
Книга розрахована на керівників органів влади, фахівців та дослідників різних галузей сучасного суспільного розвитку.

Завантажити PDF