Для впровадження європейських принципів ведення моніторингу в Дністровському басейновому  управлінні водних ресурсів створена сучасна лабораторія моніторингу вод, яка проводить спостереження за станом масивів поверхневих вод, керуючись Водною Рамковою Директивою ЕС. Метою моніторингу поверхневих вод є досягнення «доброго екологічного стану» та «доброго хімічного стану» масивів поверхневих вод, що досягається в три етапи:

– встановлення загальної характеристики поверхневих вод;

– встановлення основних антропогенних впливів на річковий басейн;

– розробка заходів по досягненню «доброго екологічного стану» та «доброго хімічного стану» масивів поверхневих вод.

Проведено скринінг специфічних для басейну забруднюючих речовин, яким встановлено, що характерними для басейну Дністра є 18 речовин, з них 5 речовин – пестициди, 5 – фармацевтичні препарати та 8 – метали. Окрім цих речовин в басейні Дністра виявлено наявність стимуляторів та наркотичних речовин – кофеїну, ефедрину. Між Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України та Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів підписано договір про співпрацю. Начальник управління Михайлюк Роман Йосипович ознайомив  завідувача відділом досліджень навколишнього середовища Триснюка Василя Миколайовича з роботою лабораторії та найсучаснішим обладнанням.