Автори: С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев, М.М. Курило, О.М. Трофимчук, Ю.Д. Чугунов, Є.О. Яковлєв, Л.М. Якушенко

У роботі розглянутий мінерально-сировинний комплекс України, модернізація якого є обов’язковою умовою досягнення державою сталого розвитку. Його реформування, з огляду на стан мінерально-сировинної бази, виробничих фондів і вплив видобутку і переробки корисних копалин на довкілля, має здійснюватися з обов’язковим врахуванням природно-ресурсного й екологічного факторів з інформаційним забезпеченням ресурсної бази,технологічним переоснащенням видобувної і переробної галузей та екологічною реабілітацією територій на тлі поступового переходу країни на несировинне орієнтовану інноваційну економіку з високотехнологічними галузями виробництва.

Завантажити PDF