7-11 Жовтня 2019 року у м. Відень (Австрія) у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) відбулась міжнародна конференція «Зміна клімату та роль ядерної енергетики».

Мета конференції – надати форум для обміну інформацією стосовно ролі ядерної енергії, а також щодо можливостей і проблем безпечного, надійного та гарантованого розвитку ядерних низьковуглецевих технологій, що є необхідним у досягненні мети щодо пом’якшення наслідків зміни клімату.

Близько 550 делегатів, що представили 79 країн і 18 міжнародних організацій, взяли участь у тижневій конференції, головним організатором якої є Міжнародне агентство з атомної енергії. Цей захід, що проводився у співпраці з Агентством з ядерної енергії (АЯЕ), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та став унікальним форумом для обміну науковою інформацією та проведення об’єктивних дискусій щодо ролі ядерної енергетики у пом’якшенні наслідків зміни клімату.

Корнел Ферута виконуючий обов’язки генерального директора МАГАТЕ у своїй вітальній заяві до учасників конференції підкреслив, що зміна клімату є одним з найважливіших завдань нашого часу та мету щодо скорочення викидів парникових газів (ПГ) буде важко досягти без значного збільшення використання ядерної енергії. (Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/statements/statement-at-the-international-conference-on-climate-change-and-the-role-of-nuclear-power)

Одним з учасників від України була співробітниця відділу природних ресурсів ІТГІП НАНУ с.н.с. к.т.н. Євгенія Сергіївна Анпілова, яка зробила доповідь «Громадська думка щодо ядерної енергетики в Україні /Nuclear energy and public opinion in Ukraine». 

Основними темами конференції були:

  • Посилення енергетичної політики для досягнення цілей щодо зміни клімату;
  • Зростаючий внесок ядерної енергетики у пом’якшення зміни клімату, включаючи синергію з іншими низьковуглецевими  джерелами енергії;
  • Розробка та впровадження передових атомних енергетичних технологій для збільшення використання енергії з низьким вмістом вуглецю
  • Формування майбутнього ядерної промисловості на регульованих та нерегульованих ринках енергії для подолання змін клімату.
  • Посилення міжнародного співробітництва та партнерства у сфері розгортання атомної енергетики.
  • Сприйняття громадськості та інших неядерних зацікавлених сторін ролі ядерної енергетики у пом’якшенні наслідків зміни клімату.