Відділ природних ресурсів

До природи треба підступатися шанобливо й неквапливо, якщо хочеш чого-небудь від неї домогтися.
Йоганн Вольфґанґ фон Ґете

Завідувач відділом

Трофимчук Олександр Миколайович

Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Розв’язання проблем раціонального природокористування методами аерокосмічного зондування Землі та моделювання геодинамічних процесів» (2005); Заслужений діяч науки і техніки України (2015); Лауреат Державної премії України в галузі освіти за наукову роботу “Науково-освітній портал «Тарас Григорович Шевченко» (2017).

Нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів та Верховної Ради України (2005), премією ім. В. С. Михалевича НАН України (2015), медаллю «За жертовність і любов до України» (2015), Орденом Святого Миколая Чудотворця Української православної церкви (2016) та Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2020).

Автор понад 530 публікацій, в тому числі 32 монографії та 2 підручника.

Основні напрями наукових досліджень: математичне моделювання, інформатика, механіка; зокрема, динаміка ґрунтів та споруд; ГІС/ДЗЗ технології; екологічна безпека.

Електронна пошта: itgis@nas.gov.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3358-6274

Головний науковий співробітник

Рогожин Олексій Георгійович

Доктор економічних наук, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник.

Автор понад 120 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: розроблення ГІС-систем моніторингу, прогнозування і оцінки еколого-економічних наслідків забруднення довкілля, зокрема від звалищ твердих побутових відходів; аналіз природних і техногенних факторів посилення загрози та оцінка ризику руйнування споруд, зокрема об’єктів критичної інфраструктури, особливо внаслідок деградації лесових і лесово-суглиністих порід на регіональному рівні в умовах змін клімату в Україні; моделювання економіко-демографічних процесів в Україні; аналіз передумов активізації інноваційних процесів в Україні, зокрема закономірностей економічної динаміки та зміни технологічних укладів.

Електронна пошта: olexarog@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8101-9368

Провідний науковий співробітник

Стефанишин Дмитро Володимирович

Доктор технічних наук, доцент.

Автор більше 490 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: гідроенергетика та гідротехнічне будівництво, водне господарство, критична інфраструктура, оцінка впливу на довкілля, системний аналіз, аналіз і оцінка ризику, прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику, надійність і безпека складних систем, математичне моделювання, прогнозування.

Електронна пошта: d.v.stefanyshyn@gmail.com.

ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002–7620–1613

Старший науковий співробітник

Анпілова Євгенія Сергіївна

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2013 року за роботу „Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і ґрунтів засобами дистанційного зондування Землі”. Отримала «Грант Президента України для обдарованої молоді на 2013 рік» та реалізувала проект „Створення картографічної моделі якості поверхневих вод методами геоінформаційних технологій”

Автор більше 70 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: використання та створення регіональних геоінформаційних систем управління екологічною безпекою, природокористуванням та охороною довкілля. Проведення досліджень складних природно-техногенних геосистем «техногенний об’єкт – довкілля», аналіз природно-ресурсного потенціалу, оптимізація забруднення поверхневих вод, ґрунтів і атмосфери, моделювання глобальних біосферних процесів, прогноз геофізичних подій, зокрема, геологічних та екологічних в умовах  глобальних змін клімату.

З 2018 року Помічник національного координатора проекту «Оцінка технологічних потреб в Україні» / TECHNOLOGY NEEDS ASSESSMENT UKRAINE.

Членство в професійних організаціях: Сертифікат про асоційоване членство. ГО Світовий центр даних «Геоінформатика та сталий розвиток» / Sertificate of Associate Membership Non-governmental Organization World data center “Geoinformatics and Sustainable Development” subdivision “Geomatic” #15031 15 May 2015.

Електронна пошта: e.anpilova@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4107-0617

Старший науковий співробітник

Дроздович Ірина Геннадіївна

Кандидат технічних наук

Автор більше 50 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології, енергозберігаючі технології, міське будівництво та господарства

Електронна пошта: irinashitikova54@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4216-2417

Старший науковий співробітник

Зотова Лариса Володимирівна

Зотова Лариса Володимирівна

Зотова Лариса Володимирівна

Зотова Лариса Володимирівна

Зотова Лариса Володимирівна

Електронна пошта: lvzotova@ukr.net

Старший науковий співробітник

Крета Дмитро Леонідович

Кандидат технічних наук

Стипендіат стипендії Президента України для молодих вчених у 2013р.

Автор більше 50 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: екологічна безпека, геоінформаційна система, інформаційно-аналітична система, дистанційне зондування Землі.

Електронна пошта: dim.leo@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5897-0008

Старший науковий співробітник

Кряжич Ольга Олександрівна

Кандидат технічних наук, старший дослідник.

Автор більше 100 наукових праць.

Основні напрями наукових досліджень: техногенна безпека, математичне та імітаційне моделювання, системи підтримки прийняття рішень.

Електронна пошта: economconsult@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1845-5014

Старший науковий співробітник

Охарєв Вячеслав Олександрович

Кандидат технічних наук.

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених від 2018 р. за роботу «Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України». Нагороджено відзнакою для молодих вчених «Талант, натхнення, праця».

Автор понад 40 наукових праць.

Основні напрями наукових досліджень: технології інформаційної підтримки управління екологічною безпекою територій, комплексна оцінка екологічного стану довкілля, геоінформаційні системи, дистанційний моніторинг навколишнього середовища.

Електронна пошта: okhariev.vo@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6270-6293

.

Старший науковий співробітник

Петров Олексій Анатолійович

Кандидат географічних наук.

.

Старший науковий співробітник

Черненко В’ячеслав Валентинович

Основні напрями наукових досліджень: екологічна безпека, моніторинг довкілля, екологічний аудит та екологічний менеджмент, поводження з твердими побутовими відходами, природно-заповідні території.

Email: vchernenko55@ukr.net

Черненко В’ячеслав Валентинович

Науковий співробітник

Берчун Вікторія Петрівна

Автор більше 15 публікацій.

Основні напрямки наукових досліджень: екологічна безпека, небезпечні геологічні процеси, ґрунтові аварії, моніторинг зсувів та ін.

Редактор збірника наукових праць «Екологічна безпека та природокористування».

Адміністратор сайту збірника «Екологічна безпека та природокористування».

Електронна пошта: berchun2002@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1390-3455

Науковий співробітник

Ходневич Ярослав Васильович

Кандидат технічних наук

Автор більше 50 публікацій.

Основні напрями наукових досліджень: динаміка складних систем, моделювання в умовах ризику та невизначеності, математичне моделювання, гідродинаміка відкритих руслових потоків, моделювання та прогнозування надзвичайних ситуацій на прирічкових територіях із застосуванням геоінформаційних технологій.

Фахівець із прикладної математики, математичного моделювання і обчислювальних методів.

Електронна пошта: ya.v.khodnevych@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5510-1154

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Гордієнко-576x1024.jpgМолодший науковий співробітник

Гордієнко Олександр Вікторович

Основні напрями наукових досліджень: інформаційні технології для обробки матеріалів дистанційного зондування землі, кадастрові системи.

.

.

.

.

.

Провідні інженери

Казимірова Тетяна Олександрівна.

Олінович Ангеліна Степанівна.

Орещук В’ячеслав Анатолійович.

.

Сумісники:

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Волошкіна Олена Семенівна

Доктор технічних наук, професор

Нагороджена грамотою МОНУ, почесним званням «Почесний професор КНУБА», грамотами Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації та  Грамотою Кабінету Міністрів України.

Автор понад 160 публікацій, у тому числі двох авторських свідоцтв, 4-х навчальних посібників,  2 монографій.

Напрям наукової діяльності робіт спрямований на оцінку та прогнозування екологічної безпеки основних життєзабезпечуючих ресурсів з використанням сучасних інформаційних методів моніторингу та методів інженерного захист у підтоплених територій від забруднених підземних вод.

Є членом редколегії закордонного журналу “Environment and civil engineering” (Польща),  заступник головного редактора фахового журналу «Екологічна безпека та природокористування», членом редакційної колегії фахового журналу “Enviromental Probltms”(категорія «Б»). Приймає безпосередню участь у закордонних наукових та навчальних проектах (Фінляндія, Китай, Швеція, Польща).  Є відповідальним виконавцем науково-методичного проекту «Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation / Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах» в рамках 6-го конкурсу програми Erasmus+, реєстраційний номер 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2020-2023).

О.С. Волошкіна є членом спеціалізованих рад Д 26.056.05  КНУБА ,Д 26.056.07  КНУБА по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Член  НМК МОНУ по розробці стандартів вищої освіти (спеціальність 101 «Екологія»).

Електронна пошта: e.voloshki@gmail.com; voloshkina.os@knuba.edu.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3671-4449),

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Хлобистов Євген Володимирович

Доктор економічних наук, професор.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії економічних наук України за спеціальністю «Економіка охорони довкілля», нагороджений відзнакою Фонду Фундаментальних Досліджень України «За вклад в науку», професор кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська Академія», професор Вищої Школи економіки та гуманітаристики в м.Бельско-Бяла (Польща), науковий редактор наукового часопису «MIND» (Польща), щорічно читає курси з екологічної економіки та сталого розвитку в Київської національному економічному університеті, радник голови правління Кримськотатарського ресурсного центру з питань природокористування, охорони довкілля та сталого розвитку, член експертної мережі «Кримської платформи».

Автор понад 320 наукових праць, з яких 26 монографій та посібників (у співавторстві), фахівець з економіки природокористування, сталого розвитку, економічної та соціальної географії.

Ел.пошта:  ievgen.khlobystov@ukr.net

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-9983-9062

Старший науковий співробітник за сумісництвом

Савицький Олег Анатолійович

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.02 “Основи і фундаменти”, старший науковий співробітник за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”.

Нагороджений Ювілейною почесною грамотою Президії Національної академії наук до 100 річчя НАНУ.

Автор більше 85 наукових публікацій, співавтор 3-х монографій.

Основні напрями наукових досліджень: динамічна взаємодія фундаментів споруд з ґрунтовою основою, фізико-математичні моделі ґрунтового середовища, динамічні контактні задачі,  метод ортогональних поліномів, сейсмостійкість споруд.

Електронна пошта: oasavicki@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9212-1744

.

Головний науковий співробітник за сумісництвом

Наконечний Олександр Григорович

Доктор фізико-математичних наук, професор.

.

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Бойко Ігор Петрович

Доктор технічних наук, професор.

.

Провідний науковий співробітник за сумісництвом

Нестеренко Олександр Васильович

Доктор технічних наук, старший дослідник, доцент.

.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • оцінка екологічного стану та небезпечних змін геологічного середовища у природному та техногенному стані;
 • розробка аналітичних моделей затоплення шахт, підтоплення територій та промислово-міських агломерацій;
 • оцінка еколого-геологічних небезпек та ризиків, асиміляційного потенціалу геологічного середовища;
 • розробка методів визначення гранично-припустимих змін екологічного стану та припустимих навантажень на геологічне середовище у структурі техногенно-геологічних систем;
 • аналіз, моделювання, прогнозування та оцінка надійності й безпеки гідротехнічних споруд та енергетичних об’єктів;
 • прогнозування стану та оцінка впливу гідроспоруд на навколишнє середовище; розроблення теоретико-методологічних засад раціонального використання природних ресурсів;
 • створення нових методів дистанційного екологічного моніторингу із застосуванням технологій дистанційного зондування Землі з космосу та обробки космічних знімків;
 • розробка інформаційних технологій підтримки рішень для забезпечення раціонального природокористування та попередження надзвичайних ситуацій; створення регіональних геоінформаційних систем управління екологічною безпекою, природокористуванням та охороною довкілля;
 • дослідження процесів техногенного забруднення атмосфери, водних та земельних ресурсів;
 • оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в місцях видобутку мінеральних ресурсів та інших об’єктів підвищеної екологічної небезпеки.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • виявлена і математично описана не врахована чинними методиками додаткова «афтершокова» складова приросту місцевого сейсмічного ризику руйнування споруд, що виникає на підтоплених лесово-суглинистих просадкових грунтах;
 • здійснено регіональну оцінку потенційної загрози руйнування хіміко-небезпечних об’єктів із понад 50% зношеністю основних фондів у зоні підвищеної сейсмічності, зон імовірного хімічного ураження від можливих сейсмічно обумовлених аварій на таких об’єктах із викидом токсичних речовин в атмосферу, імовірної кількості постраждалих;
 • розроблені на базі GIS комплекс типових моделей техногенно-перевантажених річкових басейнів, забруднення приземної атмосфери в зонах впливу природно-техногенних геосистем (ПТГС) складної структури (лінійно-протяжних, просторово-розподілених та ін.) з використанням даних ДЗЗ;
 • розроблено електронні карти підвищеної небезпеки руйнування споруд у досліджених регіонах, що враховують місцевий природно-антропогенний приріст сейсмічності за попередніми дослідженнями українських геологів у трьох варіантах: максимальному (загальний природно-антропогенний приріст), мінімальному (антропогенна складова загального приросту) та середньому (у середовищі ArcMap 10.0);
 • розроблено новий метод прогнозування за емпіричними даними з використанням ситуаційних та індуктивних моделей регресійного типу. Розроблено метод ранжирування аварійних подій на гідровузлах за значущістю в рамках сценарного підходу до прогнозування аварій і оцінки ризику з використанням байєсівського перетворення ймовірностей;
 • визначені провідні фактори еколого-геологічного ризику процесу розвідки та видобутку сланцевого газу в умовах Східно-українського та Західно-українського нафто-газоносних басейнів(апробація досвіду промислового видобутку сланцевого газу у США);
 • обґрунтовані напрями удосконалення еколого-техногенного моніторингу розвинутих гірничодобувних районів Донбасу, Кривбасу, Карпатського регіону з урахуванням впливу нових гірничо-геологічних явищ, обумовлених активізацією небезпечних процесів затоплення шахт та кар’єрів, деформацій денної поверхні, проявом техногенних землетрусів та терористичних дій;
 • побудовано залежність інтенсивності місцевого розмиву руслових потоків від кута розташування і висоти донної перешкоди, виявлені режими найбільш інтенсивного розмиву дна;
 • розроблена інформаційна технологія космічного моніторингу антропогенного забруднення територіальних вод України із залученням інструментів геоінформаційної системи ARG GIS;
 • розроблено методологію комп’ютерного моделювання проектування та аналізу функціонування багатопродуктових ієрархічних комунікаційних мереж з дискретними параметрами та потоками. Для управління нелінійними та нестаціонарними процесами обробки та розподілу дискретних потоків запропоновано: математичні моделі, методи, алгоритми і комплекс експериментального програмного забезпечення для розв’язання задач поточного планування функціонування мережі, націлені на оптимізацію використання ії наявних ресурсів і складаючи основу-ядро математичного інструментарію для вирішення завдань оперативного керування та перспективного розвитку.