4-10 серпня 2013 року Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору проводив експедиційні дослідження водно-болотних та озерних екосистем Українського Полісся на території Зарічненського району Рівненської області. Проблема екологічного стану водно-болотних екосистем зумовлена їх важливістю для збалансованого розвитку регіону Українського Полісся та з точки зору вивчення закономірностей функціонування озерних екосистем в рамках стійкого антропогенного навантаження, враховуючи інтенсивність сільськогосподарської меліорації на території Полісся. Ядром досліджень було обрано акваторії озер Нобель та Омит, що є важливими компонентами Прип’ять-Стоходської річкової системи.

Метою досліджень було уточнення даних про екологічний стан досліджуваної території, отриманих за результатами аналізу космічних знімків, шляхом проведення наземних досліджень із залученням актуальних інформаційних технологій.

В експедиції брали участь співробітники Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Наукового центру «Мала академія наук України», установ Державного космічного агентства України:

  • О.М. Трофимчук – заступник директора з наукової роботи ІТГІП НАНУ, чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф.
  • В.В. Радчук – завідувач відділу досліджень навколишнього середовища, д.г.н., с.н.с.
  • Г.Я. Красовський – директор північно-східної філії ДНВЦ «Природа», д.т.н., проф.
  • та інші представники наукових, освітніх та виробничих установ.

Результати експедиції будуть представлені в дисертаційних дослідженнях учасників, наукових публікаціях в періодичних виданнях та в формі доповідей на профільних конференціях та семінарах.