3
Гру
2018
Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

27 грудня 2018 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудуться захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

  1. Жуковського Віктора Володимировича зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Тема дисертації: «Математичне та комп’ютерне моделювання масопереносу сольових розчинів в каталітичних та дисперсних середовищах частинок мікропористої структури».

Науковий керівник – Власюк Анатолій Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій (Національний університет «Острозька академія», м.Рівне)

Офіційний опонент – Калюх Юрій Іванович, доктор технічних наук, професор, заступник завідувача відділу (Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м.Київ)

Офіційний опонент – Костробій Петро Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики (Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів)

  1. Василенка Владислава Михайловича зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.

Тема дисертації: «Засоби адаптивного управління системою передачі інформації в умовах апріорної невизначеності»

Науковий керівник – Трофимчук Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор (Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України)

Офіційний опонент – Оксіюк Олександр Глібович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Офіційний опонент – Семко Віктор Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки (Київський університет імені Бориса Грінченка)