30
Dec
2018
Оголошення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

30 січня 2019 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудуться захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

  1. Горборукова Вячеслава Вікторовича зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології.

Тема дисертації: «Технологічні засоби онтологічного супроводу розв’язання задач ранжування альтернатив».

Науковий керівник – Франчук Олег Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри мережних технологій (Національний університет “Києво-Могилянська академія”, м. Київ)

Офіційний опонент – Шостак Ігор Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інженерії програмного забезпечення (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м.Харків)

Офіційний опонент – Самсонов Валерій Васильович, кандидат технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем (Національний університет харчових технологій, м.Київ)

 

  1. Горди Сергія Євгенійовича зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Тема дисертації: «Методи ресурсного теоретико-ігрового аналізу процесів регіонального розвитку»

Науковий керівник – Полумієнко Сергій Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу (Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, м.Київ)

Офіційний опонент – Калюх Юрій Іванович, доктор технічних наук, професор, заступник завідувача відділу (Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», м.Київ)

Офіційний опонент – Борукаєв Зелімхан Харитонович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Інститут проблем моделювання в енергетиці Національної академії наук України, м.Київ)