17
Feb
2020
ОГОЛОШЕННЯ

19 березня 2020 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Остапенка Артема Олексійовича зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Тема дисертації: «Моделювання в’язких течій методом граткових рівнянь Больцмана при помірних та великих числах Рейнольдса».
Науковий керівник – Буланчук Галина Григорівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри вищої та прикладної математики Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет».
Офіційні опоненти:
Бомба Андрій Ярославович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування;
Каян Володимир Павлович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу фізичного і математичного моделювання Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.