23
Чер
2020
ОГОЛОШЕННЯ

30 червня 2020 р. о 13:00 годині на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудеться захист дисертації на присудження наукового ступеня доктора філософії Берчуну Ярославу Олександровичу з галузі наук 11 – математика та статистика за спеціальністю 113 – прикладна математика.
Тема дисертації: «Математичне та експериментальне моделювання протяжних систем».
Науковий керівник – Трофимчук Олександр Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, директор (Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України)
Офіційний опонент – Власюк Анатолій Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій (Національний університет «Острозька академія» МОН України);
Офіційний опонент – Мокін Віталій Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки (Вінницький національний технічний університет МОН України).