18
Сер
2020
ОГОЛОШЕННЯ

18 вересня 2020 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.255.01 Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Зозулі Андрія Миколайовича зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Тема дисертації: «Моделювання та методи статистичного опрацювання ритмокардіосигналів із підвищеною роздільною здатністю».

Науковий керівник – Лупенко Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Офіційні опоненти:

  • Юзефович Роман Михайлович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу методів та засобів відбору та обробки діагностичних сигналів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України;
  • Власюк Анатолій Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія».